ספריות

הספרייה מיקום שעות פעילות טלפון אתר
אגודת הסטודנטים
בניין האגודה, בניין 107

א-ה בין השעות 9:00-16:00

03-5343666

אנגלית
יהדות 404, קומה עליונה

א, ב, ה,    09:30 - 16:00

ג, ד    09:30 - 18:00

03-5318797

פקס 03-7384026

ארכיון המכון לחקר הציונות הדתית
יהדות 401, קומת ביניים

א      14:00-08:00

ב-ג      סגור

ד     18:00-12:00

ה    18:00-10:00

עקב שיפוצים בבניין הספרייה המרכזית הארכיון סגור לקבלת קהל. במקרים דחופים ניתן לפנות לעליזה בטל' 0526099888

03-5317947

בית המדרש
המכון הגבוה לתורה 411, חדר 11

א - ה   09:00 - 12:50,   13:30 - 17:30,  ו - סגור

בזמן השיעור הכללי הספריה  סגורה.

03-5317253

היסטוריה כללית ומזרח תיכון
מורשת ישראל 502 , חדר 27

א - ה 09:15 -16:00

03-5318853

הנדסה
הנדסה 1104, חדר 142

א - ה  08:00 - 20:00

 

03-5317677

פקס 03-7384110

חינוך
חינוך 905, קומת כניסה

א - ה  18:45-08:15

בימי עבודה שאין בהם לימודים הספרייה תסגר בשעה 18:00

03-5318464

יידיש
יהדות 401, קומת ביניים

יום א' 09:00 – 12:00

יום ד' 09:00 – 11:00

03-5318076

כימיה
מדעי הטבע 211, קומת כניסה

א - ה  09:00 - 17:45

 

03-5318308

כלכלה ומנהל עסקים
מורשת ישראל 504, קומת קרקע

א - ה  09:00 - 19:45

 

03-5318975

לדינו
בניין 401 קומה 3 חדר 331

מים ב, ג, ד, בין השעות 9:00-15:00 

לימודי מידע
יהדות 401, קומת יציע

א - ה  09:00 - 18:00

ו         עיון בלבד

03-5318163

מדעי החברה
מדעי הטבע : בנין 213 - קומת כניסה ; אולם השמורים- קומת קרקע

א - ה  08:15 - 19:45

 

03-5318484

03-5318061 (שמורים)

מדעי החיים
מדעי הטבע 212, קומת כניסה

א - ה  08:00 - 17:45

03-5318962

מדעי היהדות
יהדות 401, קומה שניה

א-ה  20:30-08:00

ו   12:15-08:00

אין השאלת ספרים וכתבי - עת

03-5317065
03-5317211

מדרשה לנשים
יהדות 405, קומת כניסה

א-ד  19:30-09:30

ה  16:30-09:30  

בעקבות השיפוצים הספרייה עברה, באופן זמני, לבניין הכולל

03-5317891

מוסיקה
מדעי הרוח 1005, חדר 114

א,ב,ד,ה 16:00-09:00

ג          18:00-09:00

בימי עבודה שאין בהם לימודים הספרייה תסגר בשעה 16:00

03-5317193

מזרח אסיה
מורשת ישראל 502 בניין 5

א - ד 18:00-09:00

ה      17:00-09:00

03-5318852

03-5318854

מרכז פדגוגי - טכנולוגי
חינוך 905, קומת כניסה

א - ה  09:00 - 17:30

בחופשת סמסטר עד 16:00

03-7384616

משפטים
משפטים - בניין 305, קומת כניסה

א,ב,ד   08:00 -20:30

ג, ה     08:00 -21:30

ו          08:00 -12:30

03-5318360

פקס 03-7384046

מתמטיקה ומדעי המחשב
מדעי הטבע 216, קומת כניסה

א - ה  08:30 - 18:30

 

03-5318603

ספרות
יהדות 404 (ס"ל), קומת קרקע

א - ה 17:00-09:00

03-5318850

ספרייה מרכזית
יהדות 401

השאלה והשאלה מוגבלת 

א - ה  08:00 - 19:00
קבלת עבודות גמר
א - ה 09:00 - 15:00

השאלה בין-ספרייתית

א - ד 09:00 - 17:00

ה  15:00-09:00

הדרכה ויעץ 

א -ה   09:00 - 19:00

מדף פתוח

א - ה   08:00 -18:45

מזכירות

א - ה   08:00 -14:00

השאלה והשאלה מוגבלת 

03-5318167
קבלת עבודות גמר 03-5317803

השאלה בין-ספריית 03-5318496

הדרכה ויעץ  03-5317955
מדף פתוח 03-5318358

מזכירות 03-5318486

ערבית
מורשת ישראל 502 בניין 5

א - ד 18:00-09:00

ה      17:00-09:00

03-5318852

03-5318854

פילוסופיה
בניין יעקובוביץ, 1002

א-ד 16:45-09:30

ה    16:45-09:45

03-5318851

פיסיקה
מדעי הטבע 202, קומה 5, חדר 505

א-ד  09:00 - 17:30

ה     09:00 - 17:00

03-5318437

פסיכולוגיה
מדעי החברה 902, קומה ראשונה, חדר 105

א-ה  18:45-08:30

03-5318261

צרפתית
מורשת ישראל 502 בניין 5

א - ד 18:00-09:00

ה      17:00-09:00

03-5318852

03-5318854

רפואה
הפקולטה לרפואה בגליל, צפת

א - ה  08:00 - 21:00

072-2644967

תרגום וחקר התרגום
מורשת ישראל 502 בניין 5

א - ד 18:00-09:00

ה      17:00-09:00

     

 

03-5318852

03-5318854