לדינו

מיקום: 
בנין יהדות 410 קומה ג חדר 331
שעות פעילות: 

9:00 - 15:00  ב, ג, ד

טלפון: 

7242 לבקש את דפנה

דוא"ל: 
librarl@biu.ac.il
סגל: