יידיש

מיקום: 
יהדות 401, קומת ביניים
שעות פעילות: 

הספרייה סגורה עד להודעה חדשה.

יש לפנות למחלקה ליידיש

טלפון: 

03-5318076

דוא"ל: 
yiddish@biu.ac.il
סגל: