גישה מרחוק למאמרים בהוצאת Elsevier באמצעות Google Scholar

 

בימים האחרונים מתקבלות במדור ההדרכה פניות מסטודנטים שנכנסו מרחוק לגוגל סקולר, באמצעות אתר הספרייה, ולא הצליחו לקבל גישה לטקסט מלא של מאמרים בהוצאת ELSEVIER באמצעות הקישור של SCIENCE DIRECT.

לאחר בירור שנערך עם ELSEVIER נמצא הפתרון הבא:

 

א.      לא להקיש על הקישור [HTML] sciencedirect.com, אלא על BAR e Text, כמו בדוגמה שלהלן:

ב.      במסך הביניים של TDNET להקיש על הקישור לקבלת הטקסט המלא: ScienceDirect, ובמידה והקישור לא יוביל לטקסט המלא, להקיש על הקישור החלופי:Alternate Link

לשאלות נוספות לפנות למדור ההדרכה בטלפון 03-5317955 או במייל: Hadracha.Centralib@mail.biu.ac.il