תם תוקף כרטיס הקורא שלך? שים לב למידע החשוב הבא

שימו לב!

  1. כל מי שרשום לשנה"ל תשע"ח ותוקף כרטיס הקורא שלו פג – נא לשלוח אישור לימודים למדור השאלה: Hashala.Centralib@mail.biu.ac.il
  2. כל מי שהרישום שלו לאוניברסיטה מתעכב מסיבות שונות, ורוצה להמשיך לשאול ספרים, יחתים את ראש המחלקה על טופס ערבות: http://lib.biu.ac.il/files/libraries/forms/bqshh_lqblt_shrvty_hshlh.pdf

זה יאפשר להאריך את תוקף כרטיס הקורא באופן זמני. אם עברה/תעבור חצי שנה מתום שנה"ל בה היה הרשום הרשמי לאוניברסיטה, לא תתאפשר גישה למאגרים אלקטרוניים, גם אחרי הארכת תוקף הכרטיס.

  1. כל מי שיש לו עבודות להגיש באיחור וקיבל אישור מהמרצה עם תאריך הגשה סופי – נא להעביר אישור זה למייל של מדור השאלה: Hashala.Centralib@mail.biu.ac.il. אם תקופת ההגשה הסופית חלה מעבר לחצי שנה אחרי תום השנה"ל בה היה הרשום הרשמי לאוניברסיטה, לא תתאפשר גישה למאגרים אלקטרוניים, גם אחרי הארכת תוקף הכרטיס.