מאגר הנתונים במדעי החברה - ISDC

נושאים: 
כלכלה, רווחה, מדעי החברה
תחומים: 
כלכלה
תחומים: 
מדעי החברה
הערה: 

מאגר הנתונים אוסף ומעבד נתונים סטטיסטיים שיש בהם ענין מחקרי בתחומים השונים במדעי החברה. ספרית המאגר מכילה כ-1000 גופי נתונים (dataset) הכוללים: סקרי דגימה, סקרים מקומיים, דמוגרפיה ומפקדי אוכלוסין, רשומות אדמיניסטרטיביות נתוני מקרו, בחירות, בריאות ופריון, כלכלה, דיור, הכנסות ושכר, חינוך, חקלאות, ירושלים, ישובים, מחקרים רב-לאומים (SSP, CRANET) ועוד.