מילון ערבי עברי

נושאים: 
מילון ערבי עברי
סוג: 
טקסט מלא
תחומים: 
ערבית
הערה: 

מילון זה מאת מנחם מילסון, הוא מילון של הערבית התקנית בת זמננובעיקר לשון התקשורת הערבית בכתב ובעל פה. המילון כולל בתוכו גם מילים וביטויים שמקורם ברבדים ספרותיים עתיקיםהקוראןהשירה העתיקההפתגמיםהחדיתוספרות ההלכהעליית האסלאם הפונדמנטליסטי בדור האחרון הגבירה את השימוש במובאות מהקוראן והחדיתוהביאה ללשון התקשורת מונחים וביטויים מספרות ההלכה והתיאולוגיהשנחשבו לארכאיים לפני חמישים או ששים שנההמילון משתדל לתרגם גם מילים וביטויים אלה.

האינדקס העברי-ערבי יכול לשמש במידת מה כמילון עברי-ערבי.