סגל הספריות

שם ספרייה/מחלקה/מדור Telephone
אבטבי מיכל מדעי החברה 03-5318484
אבנית רחלכתבי-עת ספרייה מרכזית 03-5317495
אברהם נעמיקיטלוג לועזי משפטים 03-5318360
אגמון חדווהמנהלת ספרות 03-5318850
אליהו אסתרמזכירה משפטים 03-5318360
אלימלך גאולה, ד"ררכש ספרים וקיטלוג ערבי ספרייה מרכזית 03-5317840
אלישיב מנשהמנהל מדעי היהדות 03-5317065
אלמוג יוליהמנהלת הנדסה 03-5317677
אמויאל רוחמהרכש ספרים ספרייה מרכזית 03-5318588
ארבל זהבהשירותי קוראים - הדרכה ספרייה מרכזית 03-5318167
אשד שרוןמנהלת מתמטיקה ומדעי המחשב 03-5318603
באום דינהמנהלת ערבית 03-5318854
בדיחי הדרמנהלת היסטוריה כללית ומזרח תיכון 03-5318853
בינוסוביץ חיה פסיכולוגיה 03-5318261
בלומנפלד חנהמנהלת מדעי החברה 03-5318484
בן-נעים דוד מדעי היהדות 03-5317065
בן-נעים דודמדור נדירים ספרייה מרכזית 03-5318225 5317763
בראשי פאולהמנהלת משפטים 03-5318360
ברגמן רוחמהרמ"ד קיטלוג עברי ספרייה מרכזית 03-5318063
גוטמן תמרקיטלוג לועזי ספרייה מרכזית 03-5318127
גולדין אולגה, ד"רמנהלת מערך הספריות ספרייה מרכזית 03-5318486
גולדמן טובה, ד"ר מדעי החברה 03-5318484
גונן נריהקיטלוג עברי ספרייה מרכזית 03-5318063
גור חיה מדעי היהדות 03-5317065
גורדון דודמנהל פסיכולוגיה 03-5318261