סגל הספריות

שם ספרייה/מחלקה/מדור Telephone
סילברמן מרגלית קיטלוג עברי ספרייה מרכזית 03-5318063
סימן-טוב יפה מדור השאלה ספרייה מרכזית 03-5318167
ענבר נעמי כלכלה ומנהל עסקים 03-5318975
פוקס דפנה מדעי החברה 03-5318484
פיקסל שובה מדעי החברה 03-5318484
פרוסקורוב יהודה דואר ספרייה מרכזית 03-5317498
פרצ'יק הדס מדעי היהדות 03-5317065
צרפתי עדי קיטלוג לועזי ספרייה מרכזית 03-5318127
קוצר נטלי פסיכולוגיה פסיכולוגיה 03-5318261
קורצוולד רחל מנהלת מרכז פדגוגי - טכנולוגי 03-7384616 5318596
קלט חני רכש ספרים, שירותי קוראים - הדרכה ספרייה מרכזית 03-5318588 5317955
קרביץ תמר חינוך 03-5318464
קרביץ תמר שירותי קוראים - השאלה בין-ספרייתית ספרייה מרכזית 03-5318496
רובינשטיין מירי חינוך 03-5318464
רוגובין אורה כימיה 03-5318308
רודניצקי לריסה מנהלת הספריות למדעי החיים וכימיה מדעי החיים 03-5318308
רוזן יצחק בית המדרש 03-5317253
רוזנברג דפנה מנהלת כלכלה ומנהל עסקים 03-5318975
שדה יאיר לימודי מידע 03-5318163
שוורץ דיאנה כריכה והשאלה משפטים 03-5318360
שושני רונית, ד"ר מדעי היהדות 03-5317065
שטהל יהודה קיטלוג עברי ספרייה מרכזית 03-5318063
שלוסברג נאוה מזכירות ספרייה מרכזית 03-5318486 03-5318357
שמידוב דבורה רמ"ד השאלה בין-ספרייתית ספרייה מרכזית 03-5318496
שמע הדס מתמטיקה ומדעי המחשב 03-5318603