סגל הספריות

שם ספרייה/מחלקה/מדור Telephone
שמש אגנס מדעי היהדות 03-5317065
שקולניצקי-ליברמן יהודית ד"ר כתבי-עת ספרייה מרכזית 03-5318165
שרון שרה בת-גיל קיטלוג לועזי ספרייה מרכזית 03-5318127
שרי חנה קיטלוג לועזי, שירותי קוראים - הדרכה ספרייה מרכזית 03-5317801 5317955
שרעבי עדי קיטלוג עברי והדרכה ספרייה מרכזית 03-5318063
תעשה יודפת מדעי החברה 03-5318484