סגל הספריות

שם ספרייה/מחלקה/מדור Telephone
שרעבי עדי קיטלוג עברי והדרכה ספרייה מרכזית 03-5318063
תעשה יודפת מדעי החברה 03-5318484