ספרים חדשים נבחרים

רשימות ספרים מובחרים וחדשים שהתקבלו בספריות בר אילן בתקופה האחרונה:

רשימת הספרים המלאה

ניווט מהיר:   אפריל 2018, מרץ 2018פברואר 2018ינואר 2018דצבמר 2017נובמבר 2017,  ספטמבר 2017אוגוסט 2017 יולי 2017יוני 2017מאי 2017אפריל 2017מרץ 2017פברואר 2017ינואר 2017

אפריל 2018    
Blecher, Joel
Said the prophet of God : Hadith commentary across a millennium
Oakland, California : University of California Press, [2018]
002468472
297.85 BLE s
 
Cleary, Timothy J
The self-regulated learning guide : teaching students to think in the language of strategies
New York, NY : Routledge, 2018
002468846
370.1523 CLE s
 
Fuchs, Christian
Digital demagogue : authoritarian capitalism in the age of Trump and itter
London: Pluto Press, 2018
002468041
320.53 FUC d
 
Ha-ʼish Moshe : studies in scriptural interpretation in the Dead Sea Scrolls and related literature in honor of Moshe J. Bernstein
Leiden : Brill, 2018
002469554
T999.5 HAI 2018
 
 
 
Women’s writing of ancient Mesopotamia : an anthology of the earliest female authors
Cambridge : Cambridge University Press, 2018
002462032
892.19 WOM 2018

 

 
לותר, מרטין, 1483-1546
ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ח 2018. 
002469902
ספר אלקטרוני
 
 
מיל ג'ון סטיוארט
ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ד. 
002469939
ספר אלקטרוני
 
 
רסל, ברטרנד
ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ד 2014
02469936 
ספר אלקטרוני
 
 
 
אוסטן, ג'ין
רמת גן : סנדיק ספרים, תשע"ד 2014
002469937
828.7 אוס.תב תשע"ד 
 
 
 
אבנר, יהודה
אדוני ראש הממשלה : מאחורי הקלעים של הנהגת ישראל 
ירושלים : טובי ; מרכז מורשת מנחם בגין, 2018
002469225
E324.22 אבנ.אד תשע"ח
 
מרץ 2018    
Alvesson, Mats
Reflexive methodology : new vistas for qualitative research
Los Angeles : Sage, 2018
002463879
300.72 ALV r3
 
 
Ballas, Dimitris
GIS and the social sciences : theory and applications
London : Routledge, 2018
002463691
300.285 BAL g
 
 
Banks, Marcus
London : Sage, 2012
002468900
001.42 SQR 2018
 
Ignatow, Gabe
An introduction to text mining : research design, data collection, and analysis
Thousand Oaks, California : SAGE Publications, 2018
002463873
300.720285 IGN i
 
 
May, Tim
Cities and the knowledge economy : promise, politics and possibilities
London : Routledge, 2018
002463679
307.1216 MAY c
 
שביד, אליעזר
נביאים לעמם ולאנושות : נבואה ונביאים בהגות היהודית של המאה העשרים 
 ירושלים : הוצאת ספרים על שם י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשנ"ט
002468784
ספר אלקטרוני
 
בוניס, דוד מ,
לשון ג’ודזמומבוא ללשונם של היהודים הספרדים באימפריה העות’מאנית
ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תש"ס 1999.
002468768
ספר אלקטרוני
 
 
ויבאואר, יקותיאל יעקב
תולדות דיני הנישואין במקרא ובתלמוד
ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשנ"ד
002468780
ספר אלטקרוני
 
 גרוסמן, אברהם
חכמי צרפת הראשונים קורותיהם, דרכם בהנהגת הציבור, יצירתם הרוחנית
ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשס"א. 
002468922
 
 אריסטופנס
חג הנשים קומדיה
 ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשנ"ז.
002468802
 
פברואר 2018    
 
Hedberg, E.C. 
Thousand Oaks, California : Sage Publications, Inc., 2018
002463867
519.56 HED i
 
אין תצוגה מתאימה
Bingley, UK : Emerald Publishing, 2018
002468528
658.45 MUL 2018
 
אין תצוגה מתאימה
Slimani, Leila
New York : Penguin Books, 2018
002462777
848.92 SLI p
 
אין תצוגה מתאימה
Al-Salimi, Abdulraham
Leiden : Brill, 2018
002463717
Ebook

 

 
אין תצוגה מתאימה
אזגורי, שמעון בן אליהו,
פניני חושן : קובץ ביאורים והערות על סדר השו"ע חו"מ סימנים קלג-שמו 
ירושלים : שמעון אזגורי, תשע"ח
002463589
A565 אזג.פנ תשע"ח
 
ינואר 2018    
Dinsmore, Daniel L
Strategic processing in education
New York, NY : Routledge, 2018
002459531
370.1523 DIN s
 
Goldberger, Ary Louis,
002456155
616.1207547 GOL g9
 
Greene, Jeffrey Alan
New York : Routledge, 2018
002459532
370.1523 GRE s
 
Stone, Ken 1962-
Stanford, California : Stanford University Press, [2018]
002456168
T185.9 STO r
 
Stone, Michael E., 1938-
Oxford : Oxford University Press, [2018]
002455979
A627 STO s
 
עורך: רוני אלפנדרי ; אחרית דבר: משה הלוי ספירו.
ירושלים : כרמל, תשע"ח 2018 . 
002460559
616.8914 למצ.מק תשע"ח 
 
בר אשר, דוד
הליכות כשרות הבית : הלכות איסור והיתר : כולל דיני בשר בחלב, צליית הכבד, בישולי גויים, בשר שנתעלם מן העין, פת נכרים, טבילת כלים, יין נסך, תולעים, ביצים ודיני תערובות
ירושלים : דוד בר אושר, ת’שרה ש’כינתך ע’ל ח’יינו [תשע"ח]
002462045
 A563 בר-אש.הל תשע"ח 
 
ול, פרנס דה
עד כמה החיות חכמות? והאם אנחנו חכמים מספיק להבין זאת?
מושב בן-שמן : מודן, 2018
2459575
 
 
כשר, חנה
עליון על כל הגויים : ציוני דרך בפילוסופיה היהודית בסוגיית העם הנבחר
תל אביב : אדרא, תשע"ח, 2018
002460394
A129.2 כשר.על תשע"ח
 

 
 
דצמבר 2017    
Cecilia Alvstad, Annjo K. Greenall, Hanne Jansen, Kristiina Taivalkoski-Shilov.
Textual and contextual voices of translation
Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, [2017]
002457477
EBOOK
 
Donald L. Anderson
Organization development
Los Angeles : SAGE, [2017]
2454731
658.406 AND o4

 
 
Baumel-Schwartz, Judith Tydor
My name is Freida Sima
Bern : Peter Lang, [2017]
002456571
A092(73) BAU-SCH m
 
Blidstein, Moshe
Purity, community, and ritual in early Christian literature
Oxford : Oxford University Press, 2017
002455986
270.1 BLI p
 
Stevenson, David
War, peace, and revolution
Oxford University Press, 2017
02455819
940.3 STE n
 
 
גבריאלה אביגור-רתם
מלך זהב ודם : מזיכרונותיו של ניקולאוס איש דמשק

פארק תעשיות חמן, חבל מודיעין : כנרת, זמורה-ביתן, [תשע"ז 2017].
002455949

C2 הור(אבי) תשע"ז

 
 
ביטון, שמעון בן ברוך
[ירושלים] : דביר שיר, תשע"ח 2017
A451 ביט.בי תשע"ח
 
קריית שדה בוקר : מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ;
[רמת אפעל] : יד טבנקין - מרכז מחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית, [תשע"ז 2017].

002454572
E307.776 חלפ.הי תשע"ז
 
 
Bell-Scott, Patricia, author
The firebrand and the First Lady : portrait of a friendship : Pauli Murray,
Eleanor Roosevelt, and the struggle for social justice
New York : Vintage Books, 2017
002447174
973.917  BEL-SCO f 
 
ספטמבר 2017    
David Bathrick
The powers of speech : the politics of culture in the GDR Lincoln : University of Nebraska Press, 1995
002452338
306.09431 BAT p
 
Bernstein, Moshe Yehuda
Globalization, translation and transmission : Sino-Judaic cultural identity in Kaifeng
China Bern : Peter Lang, [2017]
002452800
D5(51) BER g
 
Paula Cowan, Henry Maitles
Los Angeles : Sage Publications, 2017
002451729
D470.71 COW u
 
Christopher Bobonich
United Kingdom : Cambridge University Press, 2017 
002452651
170.93 CAM 2017
 
Henri Cohen, Claire Lefebvre
Amsterdam Elsevier
002453210
153.012 HAN 2017
 
 
אברמסקי, שולה
גבורות הצללים ביצירה פסיכולוגיסטית מקראית: סיפורן
של מילים בעלילות יוסף ואנשי ביתו

ירושלים : כרמל, תשע"ז 2017
002448369
 
אריאל, ישראל בן משה
המקדש אורו של עולם : משנת הראי"ה קוק, בניין המקדש בזמן הזה, מצוות
העלייה להר הבית

ירושלים : מכון המקדש, תשע"ז 2017
002453675
 
זוסמן, אריאלה
אנטומיה ופיסיולוגיה של גוף האדם.
נורדיה : ידע - ספרות אקדמית, [תשע"ז 2017]..
611 זוס.אנ תשע"ז
002453762
 
מרטין הידגר
מקורו של מעשה האמנות
תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשע"ז 2017
701 היד.מק תשע"ז
002453016
 
טורצקי, מאירה (בר)
מסעות אל החצר האחורית : ספרות תעודה בישראל
בני ברק: הקיבוץ המאוחד, תשע"ז 2017.
‫C209 טור.מס תשע"ז
002451724
 
 
   
אוגוסט 2017    
Amichai-Hamburger
London : Routledge, 2017  
002448605
025.042019 AMI-HAM i
 
Lewis Glinert
Princeton : Princeton University Press, [2017]
002448351
B409 GLI s

 

 

 

 

 

 
Van Inwagen, Peter
002449055
123.5 VAN-INW t

 

 

 
 
Dr. Stuart W. Halpern
New Milford, CT, USA : Maggid Books, an imprint of Koren Publishers Jerusalem Ltd., 2017
002448348
A099 BOO 2017

 

 
Shigekazu Nagata, Hiroyasu Nakano, editors
Cham, Switzerland : Springer, 2017
002447256
571.936 APO 2017 
 
יולי 2017    
Bruce M. Koeppen, Bruce A. Stanton
Berne & Levy physiology
Philadelphia, PA : Elsevier, 2018
002447370
612 BER 2018
 
Rachele Antonini, Letizia 
Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 2017
002448636

EBOOK

 
Coleman, Stephen
Can the internet strengthen democracy?
Cambridge, UK : Polity Press, 2017
002446395
321.80285 COL c
 
Christoph Dorrenbacher, Mike Geppert
Multinational corporations and organization theory : post millennium perspectives
Bingley : Emerald Publishing, 2017
002446073
302.35 ROS v. 49
 
Agnon, Shmuel Yosef
New Milford, CT : Toby Pr., 2017
002447382
C2 AGN a
 
Lund, Arwid
Wikipedia, work and capitalism : a realm of freedom?
Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan, 2017
002447752
030.285 LUN w
 
Ellen F. Wachtel ; epilogue by Paul L. Wachtel
The heart of couple therapy : knowing what to do and how to do it
New York : The Guilford Press, 2017
002447718
616.891562 WAC h
 
Whitty, Monica T.
Cyberpsychology [electronic resource] : the study of individuals, society and digital technologies
Chichester, West Sussex : The British Psychological Society/Wiley : 2017
002448651
EBOOK
 
פלורנטין, טל
חוויית המשתמש : כשמשתמשים פוגשים מוצרים
ישראל : טל פלורנטין, 2017
002447468
004.019 פלו.חו תשע"ז
 
כהן, אדיר
חיים - סיפור : בסימן שמונים שנה
‫אבן יהודה : אמציה, 2017
002448588
E092 כהן.חי תשע"ז
 
ורשבסקי, שמואל
לחשב ערכים מחדש : שיהיה למה לקום בבוקר
פתח תקוה : סטימצקי, 2017
002446020
658.8 ורש.לח תשע"ז
 
ויסמן, דורית
שקשוקה בעין כרם : שירים
תל אביב: כהל הוצאה עברית, תשע"ז 2017
002447390
C2 ויס.שק תשע"ז
 
גריף, גדעון
מרד באושוויץ : התקוממות הזונדרקומנדו בתאי הגזים, 7 באוקטובר 1944
ראשון לציון : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, 2017
002441953
(438)D47 גרי.מר תשע"ז
 
גונן, מיכל
בסוף זה יהיה קריא
תל אביב : ספרי עיתון 77, תשע"ז 2017
002448288
C2 גונ.בס תשע"ז
 
אוסטן, ג’ין
מנספילד פארק
אבן יהודה : תמיר סנדיק ; רמת השרון : אהבות, תשע"ז 2017
002447866
828.7 אוס.מנ תשע"ז
 
יזרעאלי, בעז
ברכת התנינים : סיפורים חדשים וישנים
תל אביב : עם עובד, תשע"ז 2017
002447022
C2 יזר.בר תשע"ז
 
     
יוני 2017    
Jonathan Adams and Cordelia He
Revealing the secrets of the Jews [electronic resource]
Berlin : Walter de Gruyter, 2017
002447416
EBOOK
 
Aryeh Amihay
Theory and practice in Essene law
Oxford : Oxford University Press, 2017
002439774
A624 AMI t
 
Brenner, Bjorn
Gaza under Hamas : from Islamic democracy to Islamist governance
London : I.B. Tauris & Co. Ltd., 2017
002440831
297.65 BRE g
 
Christoph Dorrenbacher, Mike Geppert
Multinational corporations and organization theory : post millennium perspectives
Bingley : Emerald Publishing, 2017
002446073
302.35 ROS v. 49
 
Marc Forster
Information literacy in the workplace
London : Facet Publishing, 2017
002447265
028.7 INF 2017
 
Ofelia Garcia, Nelson Flores, and Massimiliano Spotti
The Oxford handbook of language and society
Oxford : Oxford University Press, 2017
002436836
306.44 OXF 2017
 
Lund, Arwid
Wikipedia, work and capitalism : a realm of freedom
Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan, 2017
002447752
030.285 LUN w
 
Nusseibeh, Sari
The story of reason in Islam
Stanford, California : Stanford University Press, 2017
002446088
297.209 NUS s
 
Wachtel, Ellen F.
The heart of couple therapy : knowing what to do and how to do it
New York : The Guilford Press, 2017
002447718
616.891562 WAC h
 
אילון, אברהם
להסיר את האיום : המערכה בזירה הסורית במלחמת ששת הימים
מושב בן שמן : מודן ; [תל אביב] משרד הביטחון - ההוצאה לאור ; אמ"ץ-תוה"ד - המחלקה להיסטוריה, 2017
002447932
E990.21 איל.לה תשע"ז
 
אילון, אברהם
סופת אש במדבר : המערכה בזירה המצרית במלחמת ששת הימים
מושב בן שמן : מודן ; [תל אביב] משרד הביטחון - ההוצאה לאור ; אמ"ץ-תוה"ד - המחלקה להיסטוריה, 2017
002447933
E990.21 איל.סו תשע"ז
 
סומק, רוני
נקמת הילד המגמגם : מבחר וחדשים (2017-1997)
פארק תעשיות חמן, חבל מודיעין : זמורה, ביתן, תשע"ז 2017
002446270
C2 סומ.נק תשע"ז
 
רוט, מרב
מה קורה לקורא? : התבוננות פסיכואנליטית בקריאת ספרות
ירושלים : כרמל, תשע"ז 2017
002447775
372.4 רוט.מה תשע"ז
 
     
מאי 2017    
Julie Allan and Alfredo J. Artiles
Assessment inequalities
London : Routledge, 2017
002441629
379.158 ASS 2017
 
Christian Wiese and Cornelia Wilhelm
American Jewry : transcending the European experience?
London ; Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc, 2017. 
002436351
D5(73) WIE a
 
Creswell, John W.
30 essential skills for the qualitative researcher
Thousand Oaks, California : SAGE Publications, Inc., 2016
002441936
001.42 CRE t
 
Jillson, Calvin C.
American government : political development and institutional change
New York, NY : Routledge, 2016
002441418
320.973 JIL a8
 
Neumann, Peter R.
Radicalized : new jihadists and the threat to the west
London : I.B. Tauris, 2016
002440829
303.625 NEU r
 
Wastnidge, Edward
Diplomacy and reform in Iran : foreign policy under Khatami
London : I.B. Tauris, 2016
002440848
327.55 WAS d
 
Longley, Paul
Geographic information science & systems
Hoboken, NJ : Wiley, 2015
002442035
910.285 LON g4
 
קדם, רם
SQL למתחילים : תחקור ועיבוד נתונים : גרסת SQL Server
רמת גן : רם קדם, 2010
002446425
005.7565 קדם.אס תש"ע
 
עיטם, אוריאל
ונהר יוצא מעדן : שורשיהם של מועדי השנה בפרשת גן עדן : פסח, ספירת העומר, שבועות
ירוחם : ישיבת ההסדר ירוחם, תשע"ז 2017
002445621
A38 עיט.ונ תשע"ז
 
ניר, רבקה
הנצרות הקדומה : שלוש המאות הראשונות
רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, 2017
002446178
270.1 ניר.נצ תשע"ז
 
לוין, דינה
למידע : קשיים בלמידה וברכישת ידע ביצירה היהודית לדורותיה
תל אביב : ספרא, תשע"ז 2017
002446254
A099 לוי.למ תשע"ז
 
חסידים, אמציה
המוציא יין : רמזים על התורה ; קונטרס נלוה: רסיסי לילה : רמזים על נביאים, כתובים ותורה שבע"פ
אלעד : חסידים אמציה, תשע"ז
002446941
T278 חסי.מו תשע"ז
 
ג’מאל, אמל
החברה האזרחית הערבית בישראל : אליטות חדשות, הון חברתי ותודעה אופוזיציונית 
בני ברק : הקיבוץ המאוחד, תשע"ז 2017
002447721
(A)‏E309.1 ג’מא.חב תשע"ז
 
בריר, מנחם חיים
מפנקסו של רופא : סוגיות ודילמות באתיקה, ברפואה ובהלכה
בני ברק : מנחם חיים ברייר, תשע"ז 2017
002446931
A961 ברי.מפ תשע"ז
 
דפנה גולן, יונה רוזנפלד, צביקה אור
גשרים של ידע : שותפויות אקדמיה-קהילה בישראל
תל אביב : מכון מופ"ת, תשע"ז 2017
002447075
E378.103 גשר.של תשע"ז
 
אבן-חן, אלכסנדר
על השם המפורש: אדם
ניו יורק וירושלים : בית המדרש לרבנים באמריקה, תשע"ז 2017
002445363
C4 אבן-חן.על תשע"ז
 
     
     
אפריל 2017    
Buckland, Michael Keeble
Information and society [electronic resource]
Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, 2017
002445766
EBOOK
 
Connaway, Lynn Silipigni
Research methods in library and information science [electronic resource]
Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, 2017
002445316
EBOOK
 
Susan Gair and Ariella Van Luyn
Sharing qualitative research : showing lived experience and community narratives
Abingdon, Oxon ; Routledge, Taylor & Francis Group, 2017.
002445701
001.42092 SHA 2017
 
Remko Helms, Jocelyn Cranefield, Jurriaan van Reijsen
Social Knowledge Management in Action [electronic resource] : Applications and Challenges
Cham : Springer International Publishing, 2017
002445428
EBOOK
 
Sung-il Kim, Johnmarshall Reeve, Mimi Bong
Recent developments in neuroscience research on human motivation
Bingley, UK : Emerald Group Publishing Limited, 2017
002445279
153.8 AMA v.19
 
Knapp, Herschel
Introductory statistics using SPSS
Los Angeles : SAGE, 2017
002442042
005.55 KNA i2
 
Kotler, Philip
Marketing 4.0 [electronic resource] : moving from traditional to digital
Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., [2017]
002445760
EBOOK
 
Hans Georg Mannherz
The actin cytoskeleton and bacterial infection
Cham, Switzerland : Springer, 2017
002445284
571.654 ACT 2017
 
Tommy Wasserman, Greger Andersson and David Willgren
Studies in Isaiah : history, theology and reception
London : Bloomsbury Publishing T & T Clark, 2017
002445280
T357 STU 2017
 
ברנד, יצחק
יש מאין: עסקאות בנכסים מופשטים במשפט תלמודי
ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ז 2017
002445943
A814 ברנ.יש תשע"ז
 
דקל, אודי
תפיסת ביטחון לאומי מעודכנת לישראל
תל אביב : המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל-אביב, תשע"ז 2017
002445390
E355.0335 דקל.תפ תשע"ז 
 
עפרת, גדעון
טקסטורות : מילה וספר באמנות הישראלית
ישראל : המחבר, הaקדמיה הוצאת ספרים ; 2017
002445261
E709.04 עפר.טק תשע"ז
 
פרנטה, אלנה
הסיפור של מי שברחו ושל מי שנשארו : זמן ביניים
בני ברק: הקיבוץ המאוחד, תשע"ז 2017
002445546
853.92 פרנ.ספ תשע"ז
 
קלמן, יורם
ניהול טכנולוגיה וחדשנות
רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, תשע"ז 2017
002445305
658.4038 קלמ.נה תשע"ז
 
     
     
     
מרץ 2017    
Bolstad, Paul
GIS fundamentals : a first text on geographic information systems
Acton, MA : XanEdu ; White Bear Lake, Minnesota : Eider Press, 2016
002441091
910.285 BOL g5
 
Matt Hayler and Gabriele Griffin
Research methods for creating and curating data in the digital humanities
Edinburgh : Edinburgh University Press, 2016
002441093
001.30285 RES 2016
 
עוזי מלמד ואולז’ן גולדשטיין
הוראה ולמידה בעידן הדיגיטלי
תל אביב : מכון מופ"ת, תשע"ז 2017
002440640
371.334 הור.ול תשע"ז
 
Bernard, H. Russell
Analyzing qualitative data : systematic approaches
Thousand Oaks, California : SAGE, 2017
002442043
001.42 BER a2
 
Decuir-Gunby, Jessica T
Developing a mixed methods proposal : a practical guide for beginning researchers
Los Angeles : SAGE, 2017
002441086
001.44 DEC-GUN d
 
Rachael Dwyer, Ian Davis, Elke Emerald
Narrative Research in Practice : Stories from the Field
Singapore : Springer, 2017
002441197
001.433 NAR 2017
 
Sebastian Gunther and Todd Lawson
Roads to paradise : eschatology and concepts of the hereafter in Islam 
Leiden : Brill, 2017
002441376
297.23 ROA 2017
 
דפני, אמוץ
צמחים, שדים ונפלאות : צמחי ארץ ישראל בפולקלור
תל-אביב : עולם חדש, תשע"ז 2017
002442133
E581.9 דפנ.צמ תשע"ז
 
פרנקל, פנינה
על פחדים וסטיות קלות
ירושלים : כרמל, תשע"ז 2017
002440811
C2 פרנ.על תשע"ז
 
שטדלר, רות
סיפור בטיפול : סיפור הריפוי כ"שלישי" בחדר
חיפה : פרדס, תשע"ז 2017
002442188
616.8516 שטד.ספ תשע"ז
 
ארליך, יפעת
מה יקרה אם אמות מחר בבוקר : סיפור חייה של דפנה מאיר
תל אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, 2017
002440416
E092 מאי(ארל) תשע"ז
 
צדיק, שלום
מהות הבחירה בהגות היהודית בימי הביניים
ירושלים : הוצאת מכון ון ליר ; הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ז 2017
002441576
A179 צדי.מה תשע"ז
 
מרחב-נאמן, הדר
כחול סגול עמוק
תל-אביב : עולם חדש, תשע"ז 2017
002440867
C2 מרח.כח תשע"ז
 
אקפן, אואם
תגידי שאת אחת מהם
תל אביב : עם עובד, תשע"ז 2017
002440799
828.92 אקפ.תג תשע"ז
 
     
פברואר 2017    
     
Goldstein, Ivo
The Holocaust in Croatia
Pittsburgh, PA : University of Pittsburgh Press 2016
002428881
D47(4972) GOL h
 
Gurock, Jeffrey S.,
The Holocaust averted : an alternate history of American Jewry, 1938-1967
New Brunswick, : Rutgers University Press, 2015
002434517
D4(73) GUR h
 
Amanat, Mehrdad
Jewish identities in Iran : resistance and conversion to Islam and the Baha’i faith
London : I.B. Tauris, 2013
002434594
A695(55) AMA j
 
Urban, Michael
Murach’s Python Programming
Fresno, Ca. : Mike Murach & Associates, 2016
002440382
005.133 URB m
 
Scott, David Meerman Hoboken, New Jersey : Wiley, 2015
002440698
EBOOK
 
Barbara M. Wildemuth
Santa Barbara, California : Libraries Unlimited, 2017
002440616
EBOOK
 
Bergman, Ofer
The science of managing our digital stuff
Cambridge, MA : MIT Press, 2016
002438377
005.7406 BER s
 
Pomerantz, Jeffrey
Metadata
Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, 2015
002437633
025.3 POM m
 
מזרחי, יונתן
מציורי המערות לטלפון החכם : האבולוציה של המציאות המדומה : היסטוריה תרבותית של טכנולוגית המידע והתקשורת : הערות על תולדות המציאות המדומה, הדיגיטליות וקיצור הזמן
פתח תקוה : סטימצקי, 2017
002440656
303.483 מזר.מצ תשע"ז
 
ברודרמן, אלי
יופי של צריכה : חקירה אסתטית של המוצר המעוצב
רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ז 2017
002440678
306.301 ברו.יו תשע"ז
 
חרמוני, מתן
קרבת דם
מושב בן שמן : כתר, 2017
002439958
C2 חרמ.קר תשע"ו
 
טל, אלון
והארץ מלאה : התמודדות עם פיצוץ אוכלוסין בישראל
Tel Aviv : הקיבוץ המאוחד, תשע"ז 2017
002440529
E304.6 טל.והא תשע"ז
 
טרמפ, דונלד
תחשוב כמו מנצח : המדריך הנשיאותי להצלחה
אשקלון : סלע-מאיר, תשע"ז 2017
002439893
650.1 טרמ.תח תשע"ז
 
כהן, קרן
מדריך רפואות הרמב"ם : לבריאות הגוף והנפש
הוד השרון : אסטרולוג ; תל-אביב : ידיעות אחרונות : ספרי חמד, 2017
002439076
A961 כהן.מד תשע"ז
 
פלדמן, ניצן
בצלה של מתקפת דה-לגיטימציה : רגישותה של כלכלת ישראל לסנקציות
תל אביב : המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל אביב, [תשע"ו] 2016
002431752
E337.53 פלד.בצ תשע"ו
 
רוזן, אבי
אמנות והסייברספייס
תל אביב : רסלינג, 2016
002429964
776 רוז.אמ תשע"ו
 
     
     
ינואר 2017    
Sarah A. Buckingham and David Best
Addiction, behavioural change and social identity : the path to resilience and recovery
Abingdon, Oxon ; Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2017. New York, NY
002436135
362.29 ADD 2017
 
Michael Kidd, Iona Heath, Amanda Howe
Family medicine : the classic papers
Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017
002435539
610 FAM 2017
 
Michael P. Nichols
Family therapy : concepts and methods
Boston : Pearson, 2017
002431845
616.89156 NIC f11
 
Joshua Ezra Burns
The Christian schism in Jewish history and Jewish memory
New York, NY : Cambridge University Press, 2016
002439746
A133 BUR c
 
Varon, Bension
Gifts of language : multilingualism and Turkish-Sephardic culture
[place of publication not identified] : Xlibris, 2016
002439613
D4(561) VAR g
 
Fred Dervin & Zehavit Gross
Intercultural competence in education : alternative approaches for different times
London : Palgrave Macmillan, [2016]
002436646
370.117 INT 2016
 
Tikhonov, V. M.
Modern Korea and its others : perceptions of the neighbouring countries and Korean modernity
London : Routledge, 2016
002433313
327.519 TIK m
 
Zvi Jonathan Kaplan and Nadia Malinovich
The Jews of Modern France : Images and Identities
Leiden : Brill, 2016
002434939
D4(44) JEW 2016
 
Charles Alderson
The Diagnosis of reading in a second or foreign language
New York ; Routledge, Taylor & Francis Group, 2015
002434676
418.0071 DIA 2015
 
Egbert, Joy
Writing education research : guidelines for publishable scholarship
New York ; Routledge, 2015
002434693
808.066378 EGB w
 
Levy, Elena Terry
Narrative development in young children : gesture, imagery, and cohesion
Cambridge : Cambridge University Press, 2015
002434690
401.93 LEV n
 
Soffer, Oren
Mass communication in israel : nationalism, globalization, and segmentation
New York : Berghahn Books, 2015
002434811
E302.23 SOF m
 
צור, אסי
גם אתה יכול לעשות כסף באינטרנט : למכור ב-eBay לכל העולם : למתחילים ולמתקדמים
ר"ג : פוקוס, 2010
002438972
658.84 צור.גם תש"ע
 
שושנה ויג
קופיף מעצבן
נתניה : פיוטית, תשע"ד 2014
002438939
C5 ויג.קו תשע"ד
 
ויג, שושנה
מולי רוצה לשיר
נתניה : פיוטית, תשע"ד 2014
002438942
C5 ויג.מו תשע"ד
 
גולדברג, לאה
אולי רק ציפורי מסע : חליפת מכתבים
בני-ברק : ספרית פועלים, תשע"ז 2016
002439872
C2 גול(גול) תשע"ז
 
קופפרברג, עירית
לגעת בשמים : חקר טקסט ושיח המשלב שפה פיגורטיבית
[תל אביב] מכון מופת, [תשע"ז] 2016
002438895
401.41 קופ.לג תשע"ז 
 
בוני, מיכל
השתיקה שבין המילים
קרית גת : דני ספרים ; תשע"ו 2016
002439318
C2 בונ.שת תשע"ו
 
גינזבורג, יצחק
רפואה שלמה : רפואה לאור הקבלה
כפר חב"ד : גל עיני, תשע"ז 2016
002438728
A961 גינ.רפ תשע"ז 
 
וולמר, לאורה
המדריך המחויך לאושר משפחתי : מה עושה האומללות אצלנו בסלון?
? אבן יהודה : אמציה, 2015
002432636
?158.24 וול.מד תשע"ה
 
     
     
     
     

ארכיון