כותר - הספרייה המקוונת של ישראל

ספריית כותר כוללת ספרים בנושאים אלה:
1. ארץ ישראל, תרבות ישראל ומקרא.
2. היסטוריה, חינוך, סוציולוגיה ונושאים נבחרים נוספים במדעי הרוח והחברה.
 
כל גישה לטקסט המלא דורשת הזדהות.
נא להקיש בשורת:

Username  - מספר תעודת זהות 9 ספרות

Password  -  סטודנט - סיסמא כמו במערכת Moodle
                   סגל אקדמי -  סיסמא כמו בדואר Exchange
                   סגל מנהלי  - ליצור סיסמא חדשה ע"י לחיצה על "שכחתי סיסמא" 

 

להלן אפשרויות גישה:
ב. מתוך הקטלוג - ניתן להגיע לרשימת הספרים מתוך החיפוש המתקדם בקטלוג
 
 
 
רשימת חיפוש לפי : כותרים
 
 
 לחיפוש באמצעות הקטלוג, יש צורך בהזדהות כפולה.

 

לקבלת טקסט מלא יש להזדהות שוב במערכת Single Sign On.

 

 

ג. מתוך רשימת מאגרי מידע מתפריט משאבים אלקטרוניים בדף הבית.

שימו לב: כל גישה לטקסט המלא דורשת הזדהות.