כותר - הספרייה המקוונת של ישראל

ספריית כותר כוללת ספרים בנושאים אלה:
1. ארץ ישראל, תרבות ישראל ומקרא.
2. היסטוריה, חינוך, סוציולוגיה ונושאים נבחרים נוספים במדעי הרוח והחברה.
 
כל גישה לטקסט המלא דורשת הזדהות.
נא להקיש בשורת:

Username  - מספר תעודת זהות 9 ספרות

Password  -  סטודנט - סיסמא כמו במערכת Moodle
                   סגל אקדמי -  סיסמא כמו בדואר Exchange
                   סגל מנהלי  - ליצור סיסמא חדשה ע"י לחיצה על "שכחתי סיסמא" 

 

הזדהות  לכניסה למשאבים אלקטרוניים

להלן אפשרויות גישה:
ב. מתוך הקטלוג - ניתן להגיע לרשימת הספרים מתוך החיפוש הבסיסי בקטלוג
 
 מסך חיפוש בסיסי בקטלוג הספרייה
 
רשימת חיפוש לפי : כותרים
 
תוצאות חיפוש המילה "כותר" בקטלוג הספרייה
 
 לחיפוש באמצעות הקטלוג, יש צורך בהזדהות כפולה.

 

לקבלת טקסט מלא יש להזדהות שוב במערכת Single Sign On.

 

לקבלת טקסט מלא יש להזדהות שוב במערכת Single Sign On.

 

ג. מתוך רשימת מאגרי מידע מתפריט משאבים אלקטרוניים בדף הבית.

שימו לב: כל גישה לטקסט המלא דורשת הזדהות.