ORCID מוסדי

 

מהו המיזם ORCID?

ORCID = Open Researcher and Contributor ID

אתר הבית של ORCID

ORCID הוא מיזם בלא מטרות רווח, המספק בחינם סימן זיהוי חד ערכי, מעין 'תעודת זהות', לכל חוקר. המזהה החד ערכי של ORCID מונע טעויות בזיהוי חוקרים בעלי שמות שכיחים, כמו 'כהן' או Smith, מסייע בזיהוי חוקרים ששמם מופיע בפרסומיהם בכל מיני גרסאות, וכן מבטיח את הזיהוי הוודאי של פרסומי החוקרים המשתייכים בה בעת לכמה מוסדות אקדמיים

                                     

למיזם ORCID

 

מדוע חשוב ליצור סימן זיהוי ב-ORCID?

  • סימן הזיהוי ב-ORCID נעשה סטנדרט בינלאומי בעולם האקדמי לזיהוי ודאי של חוקרים, ומופיע גם בקובצי הזהויות בקטלוגים, כמו LC ו-NNL, ובמאגרי המידע המקוונים דוגמת Scopus, Web of Science וְ-PubMED
  • רבים מהמו"לים של כתבי העת המחקריים (Peer Reviewed Journals) מחייבים את החוקרים הפונים אליהם לצרף את הסימן המזהה בְּ-ORCID בעת הגשת הפרסום
  • קרנות מחקר חשובות ויוקרתיות מתנות את הטיפול בבקשה למענק או למלגה בקיומו של סימן מזהה ב-ORCID
  • הזיהוי באמצעות הסימן המזהה בְּ-ORCID ועדכון הפרופיל האישי במיזם חושפים את תפוקות המחקר של החוקר לכול, ומגדילים את הסיכויים ואת ההזדמנויות לשיתופי פעולה עם עמיתי מחקר בארץ ובחו"ל

למידע נוסף צפו בסרטון על מיזם ORCID

           

 

ORCID מוסדי:

ORCID מוסדי הוא מיזם המשייך את חשבונות ה- ORCIDהאישיים של החוקרים למוסד האקדמי שהם שייכים אליו

דף הבית של ORCID

בשנים האחרונות נוקטת הנהלת האוניברסיטה מגוון יוזמות שמטרתן להגביר את נראות מחקריהם של חברי הסגל האקדמי. בין השאר רכשה אוניברסיטת בר אילן רישיון ORCID מוסדי, יחד עם עוד שבע אוניברסיטאות בארץ, בשיתוף עם מחב"א ובתמיכת ה-ות"ת

 

מהם היתרונות בשיוך חשבון ה-ORCID האישי למאגד (לקונסורציום) של ה-ORCID המוסדי?

  • הזיהוי הוודאי של החוקרים באמצעות המזהה החד ערכי של ה-ORCID המוסדי יקל על האוניברסיטאות בישראל החברות במאגד לדרג את תפוקות המחקר של כל אוניברסיטה בנפרד ואת תפוקות המחקר של כל האוניברסיטאות יחד.
  • השיוך של חברי הסגל האקדמי באוניברסיטת בר אילן ל-ORCID המוסדי יאפשר לסנכרן נתונים בין הפרופיל האישי של כל חוקר ב-ORCID המוסדי לפרופיל האישי שלו במערכת CRIS, שתחליף בעתיד הקרוב את מערכת CoolCite
  • השיוך של החוקרים ל-ORCID המוסדי יאפשר לזהות בוודאות את פרסומיו של כל חבר סגל אקדמי ולשייכם אליו, וכן יסייע בעדכון אוטומטי של פרסומיו החדשים בפרופיל האישי שלו ב-CRIS, שכן גם טעינת הפרסומים וקצירתם מאגרי מידע מקוונים, כמו WOS,    Scopus, PubMed, מפתח חיפה ורמב"י תתבצע באמצעות מזהה ה-ORCID המוסדי.
  • השיוך ל-ORCID המוסדי יבטיח קישור מדויק בין החוקר ובין מענקי המחקר, המלגות והפרסים שזכה בהם

 

לשכת הרקטור מבקשת מחברי הסגל האקדמי באוניברסיטת בר אילן לשייך את חשבון ה-ORCID האישי ל-ORCID המוסדי

לפניכם שתי אפשרויות להצטרפות ל-ORCID המוסדי:

  1. אם כבר יש לך חשבון ORCID אישי, יש להיכנס ל-מיזם ORCID, לוודא שב-Primary Mail מוגדרת כתובת הדוא"ל של אוניברסיטת בר אילן, וכן שמוגדר המסלול הירוק (Everyone), ואחר כך יש להיכנס ל-פורטל האקדמי של האוניברסיטה, ולשייך את חשבון ה-ORCID האישי הקיים ל-ORCID המוסדי של אוניברסיטת בר אילן              

          להדרכה ולהדגמה מפורטת צפו במצגת

  1. אם עדיין אין לך חשבון ORCID אישי, יש להיכנס ל-פורטל האקדמי של האוניברסיטה, לפתוח חשבון אישי במיזם ORCID, ואחר כך לשייכו ל-ORCID המוסדי של אוניברסיטת בר אילן

          להדרכה ולהדגמה מפורטת צפו במצגת

 

לשאלות נוספות ולסיוע בשיוך המזהה ORCID למאגד ה-ORCID המוסדי, פנו בדוא"ל למידען שאחראי על הנושא במחלקה שלכם, ושמו הופיע במכתב שקיבלתם. רשמו במייל את מספר הטלפון שלכם לחזרה, והמידען האחראי על הטיפול בשיוכי ה-ORCID במחלקה שלכם יחזור אליכם בהקדם:

ד"ר חיה בינוסוביץ

מנהלת הספרייה לפסיכולוגיה ואחראית על נושא CRIS במערך הספריות והמידע

Chaya.Beinosovitz@biu.ac.il

052-3321539 ; 03-5318261

בשעות 15:00-9:00

בועז פולצ'ק הספרייה לחינוך

polcheb@biu.ac.il

דיאנה שוורץ

הספרייה למשפטים

shwartd1@biu.ac.il

יודפת תעשה שירותי קהל Yodfat.Taase@biu.ac.il

יעלה דרור

הספרייה ליהדות

Yeela.Dror@biu.ac.il

אירנה פטרוב הספרייה לכימיה petrov.irina@biu.ac.il 
נטלי קוצר הספרייה לפסיכולוגיה Natale.Kocher@biu.ac.il

שלומית נשרי-ויסנר

מנהלת הספרייה לרפואה

shlomit.nishri@biu.ac.il

נועה לילך כהן מנהלת הספרייה לפיזיקה Noa.Cohen@biu.ac.il