ערבית

מיקום: 
מורשת ישראל 502 בניין 5
שעות פעילות: 

בחודש אוגוסט

א-ה 09:00-16:30

טלפון: 

03-5318852

03-5318854

דוא"ל: 
Dina.Baum@biu.ac.il
סגל: