ערבית

מיקום: 
מורשת ישראל 502 בניין 5
שעות פעילות: 

א-ה  16:00-9:00

שעות פעילות הספרייה בחנוכה:
הספרייה תסגר בשעה 15:00
טלפון: 

03-5318852

03-5318854

דוא"ל: 
Dina.Baum@biu.ac.il
סגל: