*חדש בספרייה המרכזית* תיבת החזרת ספרים

לכל באי הספרייה המרכזית-שימו לב!

התחדשנו בתיבה להחזרת ספרים לשימוש בזמן שהספרייה סגורה. 

התיבה מיועדת לספרים שהושאלו מהמדף הפתוח ומהשאלה מוגבלת בלבד.

לא מיועד לספרים שהושאלו מספריות אחרות ולתרומת ספרים.

מצ"ב מידע לגבי שאר הספריות בקמפוס.