שעות פעילות ספריות המערך בצום גדליה, 18.9

ביום רביעי, ג' תשרי תשפ"ד, 18.9.23, צום גדליה, יתכנו שינויים בשעות פתיחת ספריות המערך
 

היסטוריה ומזרח תיכון 9:00 - 16:00 History and Middle Eastern Studies
הנדסה 9:00 - 15:00 Engineering
חינוך 9:00 - 16:00 Education
כימיה ופיזיקה 9:00 - 15:00 Chemistry and Physics
כלכלה ומנהל עסקים 9:00 - 15:00 Economics and Business Administration
המכון הגבוה לתורה 9:30 - 16:00

The Institute for Advanced Torah Studies

מדעי החברה 8:15 - 16:00 Social Sciences
מדעי היהדות 8:30 - 15:30 Jewish Studies
מדעי החיים 9:00 - 16:00 Life Sciences
מדעי המידע 8:30 - 15:30 Information Science
מדרשה 9:00 - 15:30 Midrasha
מוזיקה 9:00 - 13:00 Music
מתמטיקה ומדעי המחשב 9:00 - 16:00 Mathematics &computer Science
ספרות ואנגלית 9:30 - 15:00 English Literature and LInguistics
פילוסופיה 9:30 - 15:45 Philosophy
פסיכולוגיה 9:00 - 15:00 Psychology
מדור שירותי קהל 9:00 - 15:30 Reader Services
שפות ותרבויות 9:00 - 15:00 Languages and Cultures

 

תאריך עדכון אחרון : 12/09/2023