**חדש** שירות השאלה בין ספרייתית ללא תשלום

 

שימו לב:

החל מחודש נובמבר 2018 שירותי השאלה בינספרייתית ללא תשלום לתקופת נסיון של שנה.

פרטים על שירות השאלה בין ספרייתית