**תערוכה חדשה** החיילים היהודים במלחמת העולם הראשונה

החיילים היהודים במלחמת העולם הראשונה

לרגל ציון 100 שנה לסיום המלחמה הנכם מוזמנים לפתיחת תערוכה 

תצוגת ספרים וכתבי יד מאוסף ספריית בר אילן

בספריה המרכזית בנין 401

ביום ראשון 11.11.2018 בשעה 11:11 

ברכות:

דר אולגה גולדין מנהלת מערך הספריות והמידע 

דברי פתיחה:

מר דוד בן נעים אוצר יהדות ואוסף הספרים הנדירים וכתבי יד

**התערוכה תוצג עד אחרי חנוכה