לומדים עד מאוחר בספריות! הארכת שעות הפעילות של ספריות הקמפוס

שעות הפעילות של הספריות המאריכות את שעות פעילותן
 בתקופת מבחני סימסטר ב'

כד' בתמוז - ל' באב תשפ"א


8.8.2021-4.7.2021

 

רשימת מרחבי למידה בקבוצות בספריות הקמפוס

 

 

הספרייה

מספר בניין ומיקום הספרייה

שעות הפעילות
בחופשת סימסטר

 

 

מדעי היהדות 

אולם קריאה ליהדות, קומה 1, בניין 401

 

אולם שירותי קהל* - קומת כניסה, בניין 401

אוסף המדף הפתוח 

22:00-9:00         

 
 
 
22:00-9:00


פתוח עד 19:00

היסטוריה ומזרח תיכון מורשת ישראל 502 חדר 27 9:00 - 18:00 

 

הנדסה

בניין 1104, חדר 142

24:00-9:00

הכניסה לספרייה הינה רק לתלמידי הפקולטה להנדסה.

כלכלה

 

מורשת ישראל 504, קומת קרקע

19:45-9:00

מדעי החברה

 

בניין 213 קומת כניסה

19:45-8:15

 

 

* שירותי השאלה, הדרכה ויעץ יינתנו באולם שרותי קהל עד השעה 19:00 בערב.

לאחר שעה זו יינתנו השירותים באולם הקריאה של הספרייה ליהדות. ייתכנו שינויים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בהצלחה בבחינות!