לומדים עד מאוחר בספריות! הארכת שעות הפעילות של ספריות הקמפוס

שעות הפעילות של הספריות המאריכות את שעות פעילותן
 בתקופת מבחני סימסטר א'

ג' בשבט - ז' באדר תש"פ
29.01-03.03.2020

 

הספריה

שעות הפעילות
בחופשת סימסטר

 

פעילות רגילה

הנדסה

08:15-23:45

הכניסה לספרייה, בתקופת המבחנים, מתאפשרת רק לסטודנטים של הפקולטה להנדסה

08:00-20:00

חינוך

09:00-19:00

א, ד     09:00-18:00

ב, ג, ה 09:00-18:45

כימיה

09:00-20:00

09:00-17:45

כלכלה

09:00-23:45

הכניסה לספרייה,בתקופת המבחנים, מתאפשרת רק לסטודנטים של המחלקה לכלכלה

09:00-19:45

מדעי החברה

08:15-21:45

08:15-19:45

מדעי החיים

08:30-22:00

08:00-17:45

משפטים

 א-ה 08:00-23:00
        ו'     08:00-12:30           הכניסה לספרייה, בתקופת המבחנים, מתאפשרת רק לסטודנטים של הפקולטה למשפטים
א,ב,ד  08:00-20:30
ג, ה    08:00-21:30
ו'        08:00-12:30

מתימטיקה ומדעי המחשב

08:30-23:00

08:30-18:30

 

בהצלחה בבחינות!