הדרכה על המאגרים Reaxys and Reaxys Medicinal Chemistry ב- 20.2.19 ספריה מרכזית בשעה 9:30-10:30

הדרכה על המאגרים Reaxys and Reaxys Medicinal Chemistry

 ההדרכה מטעם Elsevier, תתקיים בתאריך 20.2.19 בשעה 9:30-10:30 בחדר ההדרכה בבנין הספריה המרכזית  בנין 401 

למעוניינים להשתתף נא לשלוח פרטים (שם משפחה, כתובת מייל ) במייל chana.schary@BIU.AC.IL 

מידע נוסף על Reaxys בסרטון באתר Elsevier