שיפוצים ! עקב השיפוצים בספריה מרכזית אוספים מסוימים באולם קריאה ליהדות בנין 401, יהיו פחות נגישים

עקב השיפוצים, האוספים הבאים באגף הדרומי באולם קריאה ליהדות בנין 401 יהיו פחות נגישים

אוסף הדיסרטציות 
סוף T - T27
A4 - A0
A6 
שA7
A819 - A8
כתבי עת כרוכים בעברית (כולם בבכונניות 4-5)
 

אוספים שלא נגישים כלל

כתבי עת באנגלית אותיות E-M,S
כתבי עת בעברית:
ציון, ציונות 
קדמוניות , קתדרה, קרית ספר
שנה בשנה, שנתון למקרא, שנתון למשפט
תחומין, תרביץ

כדאי לבדוק מיקום בספריות אחרות ובעותקים אלקטרוניים.