הזמנת ספרים נדירים נעשית בדלפק הראשי בספריה ליהדות - בנין 401 (ספריה מרכזית)

עקב השיפוצים בבנין 401 (הספריה המרכזית) הזמנת ספרים נדירים תעשה בדלפק הראשי בספריה ליהדות קןמה ראשונה

 הטפסים להזמנת ספרים נדירים נמצאים בתוך שקית התלויה על ארון הנדירים, במקום התיבה שהיתה בקומת קרקע במדור הדרכה .