במהלך חודש אוקטובר, הספריה ליהדות תהיה סגורה בימי שישי.