כתבי -עת בעברית במאגר JSTOR

אנו  שמחים לבשר שלמאגר JSTOR  נוספו כתבי עת חדשים בשפה העברית .
 

 

את כתבי העת הבאים ניתן לאתר בקטלוג הספריה לאחר התחברות מרחוק

 

 1. אופקים בגיאוגרפיה / Horizons in Geography
 2. איגוד: מבחר מאמרים במדעי היהדות / Iggud: Selected Essays in Jewish Studies
 3. ארץ ישראל: מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה
 4. בית מקרא: כתב עת לחקר המקרא ועולמו/  Beit Mikra
 5. ביטחון סוציאלי / Social Security
 6. בתנועהכתב עת למדעי החינוך הגופני והספורט
 7. גרונטולוגיה / Gerontology
 8. דפים למחקר בספרות / Dappim: Research in Literature  
 9. דעת: כתב עת לפילוסופיה יהודית וקבלה Daat: A Journal of Jewish Philosophy & Kabbalah 
 10. הגות: מחקרים בהגות החינוך היהודי / Hagut: Studies in Jewish Educational Thought 
 11. היסטוריה: כתב עת של החברה ההיסטורית הישראלית / Historia: Journal of the Historical Society of Israel
 12. זמנים: רבעון להיסטוריה / Zmanim: A Historical Quarterly
 13. חדשות ארכיאולוגיות: חפירות וסקרים בישראל / Hadashot Arkheologiyot 
 14. ידיעות בחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה
 15. כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק / IJOT: The Israeli Journal of Occupational Therapy 
 16. לשוננו
 17. מאזנים: רבעון לספרות, לבקרת ולדברי אמנות
 18. מגילות: מחקרים במגילות מדבר יהודה / Meghillot: Studies in the Dead Sea Scrolls
 19. מגמות / Megamot
 20. מדינה וחברה
 21. מדעי היהדות / Jewish Studies
 22. מחקרי ירושלים במחשבת ישראל / Jerusalem Studies in Jewish Thought
 23. מחקרי ירושלים בספרות עברית /  Jerusalem Studies in Hebrew Literature 
 24. מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי / Jerusalem Studies in Jewish Folklore
 25. מחקרי משפט Bar-Ilan Law Studies
 26. מיכאל: מאסף לתולדות היהודים בתפוצות / Michael
 27. מפגש לעבודה חנוכית סוציאלית
 28. מקבץ: כתב העת הישראלי להנחייה ולטיפול קבוצתי /  Mikbatz
 29. מתקופת האבן / Mitekufat Haeven: Journal of the Israel Prehistoric Society
 30. סוגיות חברתיות בישראל / Social Issues in Israel
 31. סוציולוגיה ישראלית / Israeli Sociology
 32. סחי''ש: סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב / ISEI: Issues in Special Education & Inclusion
 33. סידרא: כתב-עת לחקר ספרות התורה שבעל-פהSidra: A Journal for the Study of Rabbinic Literature
 34. ספונות: מחקרים ומקורות לתולדות קהילות ישראל במזרח /  Sefunot: Studies and Sources on the History of the Jewish Communities in the East
 35. עיון: רבעון פילוסופי / Iyyun: The Jerusalem Philosophical Quarterly 
 36. עיונים בחינוך / Studies in Education 
 37. עלי ספר: כתב עת לחקר הספר העבריAlei Sefer
 38. עתיקות / 'Atiqot
 39. פוליטיקה: כתב עת ישראלי למדע המדינה וליחסים בינלאומיים / Politika: The Israeli Journal of Political Science & International Relations 
 40. פעמים: רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח / Pe'amim: Studies in Oriental Jewry 
 41. פרסומי חפירות ישומיות / Contract archaeology reports
 42. ציון / Zion 
 43. קדמוניות / Qadmoniot
 44. קשר
 45. קתדרה: לתולדות ארץ ישראל ויישובה / Cathedra: For the History of Eretz Israel and Its Yishuv
 46. רבעון לבנקאותQuarterly Banking Review
 47. רבעון לכלכלה The Economic Quarterly
 48. שנתון המשפט העברי של המכון לחקר המשפט העברי / Shenaton ha-Mishpat ha-Ivri: Annual of the Institute for Research in Jewish Law
 49. שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום / Shnaton: An Annual for Biblical and Ancient Near Eastern Studies
 50. תו +
 51. תרבות דמוקרטית / Democratic Culture
 52. תרביץ / Tarbiz