סגל הספריות

שם ספרייה/מחלקה/מדור Telephone
שרי חנה קיטלוג לועזי, שירותי קוראים - הדרכה ספרייה מרכזית 03-5317801 5317955
שרעבי עדי קיטלוג עברי והדרכה ספרייה מרכזית 03-5318063
תעשה יודפת מדעי החברה 03-5318484