הנחיות להפקדת עבודת גמר

    

בתקופת הקורונה ישנם שינויים בנהלי הפקדת עבודות. אנא קיראו בעיון:

יש לשלוח את העבודה בקובץ PDF     לתמר וקיל  במייל  Tamar.Vakil@biu.ac.il

וכן: תלמידי תואר שני, יש לשלוח מהמחלקה גם אישור להפקדת התזה ותלמידי תואר שלישי, יש לשלוח גם טופס הגשת דיסרטציה. לפרטים מלאים אנא ליחצו כאן

 

 
 שימו לב!
      אם עבודתכם כתובה בשפה האנגלית, אנא היעזרו במצגות, המתאימות לתוארכם, בשפה האנגלית.
  1. הנחיות ביה"ס ללימודים מתקדמים כפי שהם מתפרסמים מידי שנה בחוברת "פרטי מידע":
  1. מצגות בהם הסבר והדגמה של ההנחיות:
       3. עבודה המורכבת ממאמרים או עבודה בה מובאים המאמרים כנספחים צריכה להיות ערוכה לפי כל הכללים, כמו    
           שהם מוסברים ומודגמים במצגות שבסעיף 2.בנוסף, יש לשלב את המאמרים באחת מהצורות המוסברות
           והמודגמות בקובץ ההנחיות לעבודת מאמרים.