דפנה נמדר

ספרייה: 
לדינו
תפקיד: 
מנהלת
טלפון: 
03-534448
דוא"ל: 
librarl@biu.ac.il