מערכת CRIS

לידיעתכם,

מערכת CoolCite נסגרה לשימוש ביוני 2019, עם תחילת ההכנות למעבר למערכת CRIS החדשה למדידת תפוקות המחקר והפעילות האקדמית של חברי הסגל האקדמי באוניברסיטת בר אילן.                   

CRIS פירושו Current Research Information System. 

PURE - מערכת CRIS החדשה של חברת Elsevier תיפתח לחברי הסגל האקדמי בשנה הקרובה. מדובר במערכת מתקדמת, המשופעת בכלים אוטומטיים וגמישים לעדכון מידע על הפעילות האקדמית של חברי הסגל, וכן באפשרויות יעילות ומדויקות לקצירת מידע על תפוקות המחקר של החוקרים ממקורות שונים.

המידע שיוטמע בפרופילים של חברי הסגל האקדמי מערכת CRIS החדשה ישמש את חברי הסגל האקדמי ואת הנהלת האוניברסיטה למדידת תפוקות מחקר של החוקרים, למדידית הפעילות האקדמית של המחלקות, להחלטות בנושא הקידומים, לאישור מלגות ומענקים ולהפקת C.V. מעודכן של החוקרים. כמו כן, המידע הנמצא במערכת יסייע לאוניברסיטה בעבודה המשותפת עם גופים ועם ארגונים מחוץ לבר אילן, כמו מל''ג ו-ות''ת.

חשוב לציין שרוב המידע הקיים היום בפרופילים האישיים של חברי הסגל האקדמי במערכת CoolCite יועבר למערכת CRIS החדשה.

לתשומת ליבכם,

אם עליכם להגיש בקשות לקידומים, לקבלת מלגות ופרסים וכו' בתקופה הזו שמערכת CoolCite לא זמינה, השתמשו עד שמערכת CRIS החדשה תיפתח בעבורכם במקורות המידע האישיים הנמצאים ברשותכם, כמו רשימות ביבליוגרפיות וקורות חיים אישיים.

* לבירורים ולשאלות אתם מוזמנים לפנות 

לד"ר ישראל בלפר, רכז תפוקות מידע ודירוגים ופרויקטור CRIS בלשכת הרקטור

israel.belfer@biu.ac.il

לד"ר חיה בינוסוביץ, אחראית על נושא CRIS במערך הספריות והמידע

chaya.beinosovitz@biu.ac.il