מערכת CoolCite

לידיעתכם,

מערכת CoolCite למדידת תפוקות המחקר והפעילות האקדמית נסגרה לשימוש לחברי הסגל האקדמי לפני כמה חודשים, עם תחילת ההכנות למעבר למערכת CRIS (Current Research Information System) החדשה.

PURE - מערכת CRIS החדשה של חברת Elsevier, שתיפתח לחברי הסגל בחודשים הקרובים, היא מערכת מתקדמת למדידת תפוקות מחקר, כלי עדכון המידע בה אוטומטיים וגמישים וקצירת המידע מתוכה יעילה ומדויקת.

המידע במערכת CRIS החדשה ישמש את חברי הסגל האקדמי ואת הנהלת האוניברסיטה לכל מיני צרכים ומטרות, ויסייע בעבודה המשותפת עם גופים ועם ארגונים מחוץ למוסד, כמו מל''ג ו-ות''ת.

חשוב לציין שכל המידע הקיים היום בפרופילים האישיים של חברי הסגל האקדמי במערכת CoolCite יועבר למערכת CRIS החדשה.

 

לתשומת ליבכם,

אם עליכם להגיש טפסים לצורך קידומים, קבלת מלגות ופרסים וכו' בתקופה הזו שמערכת CoolCite לא זמינה, השתמשו עד שמערכת CRIS החדשה תיפתח בעבורכם במקורות המידע האישיים הנמצאים ברשותכם, כמו רשימות ביבליוגרפיות ורשימות המונחים שלכם.

 

מהו המאגר CoolCite?

המאגר CoolCite הוא מסד נתונים מקיף, המשקף את הפעילות האקדמית של חברי הסגל באוניברסיטת בר אילן, ומאפשר לעקוב אחר תפוקות המחקר של כל חבר סגל, של כל מחלקה ושל כל פקולטה. 

להזנת הנתונים המלאים והעדכניים בפרופיל האישי של כל חבר סגל במאגר CoolCite נודעת חשיבות עצומה, מכמה סיבות:

•בעתיד ה-C.V. של חברי הסגל האקדמי יופק מהמידע שהוזן במאגר CoolCite, הן לקבלת פרסים או מענקים והן לקידום בדרגות, חוץ מעמוד השער בעברית

•המידע על תפוקות המחקר ועל הפעילות האקדמית של כל חברי הסגל במחלקה מסוימת משפיע על ההחלטות של ראשי האוניברסיטה בנוגע לעתיד המחלקה

•מ-CoolCite יועברו נתונים מעודכנים לגופים המתעדים תפוקות אקדמיות של חברי סגל בכל מוסד, כמו הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)

סרטוני הדרכה על המאגר CoolCite

 

לתשומת לבכם:

•הפרופילים של חברי הסגל האקדמי סגורים לשימוש פנימי של ראשי האוניברסיטה

•לכל חוקר יש הרשאה להיכנס לפרופיל האישי שלו בלבד

•לכל ראש המחלקה יש הרשאה להיכנס לפרופילים של כל חברי הסגל במחלקה שלו

•לדֵקן פקולטה יש הרשאה להיכנס לפרופילים של חברי הסגל  בכל המחלקות השייכות לפקולטה שהוא עומד בראשה

•לראשי האוניברסיטה יש הרשאה להיכנס לפרופילים של כל חברי הסגל האקדמי באוניברסיטה

 

זכרו: 

מה שנמצא במאגר הוא מה שיודעים עליכם!

 

למידע נוסף על המאגר CoolCite, לקבלת הרשאה לכניסה למאגר לחברי סגל חדשים מדרגת מרצה ומעלה, או לקבלת סיוע בהזנת הנתונים למאגר פנו לכתובת הדוא"ל 

biu.ranking-office@biu.ac.il.

 

הדרכות על CoolCite:

החל מחודש אוגוסט 2018 תתקיימנה הדרכות לשימוש במאגר Coolcite וכן לפתיחת חשבונות במערכת ה-ORCID. את ההדרכות יעבירו במשותף ד"ר ישראל בלפר מלשכת הרקטור וד"ר חיה בינוסוביץ ממערך הספריות. 

על מועדי ההדרכות תישלחנה הודעות קבועות מטעם לשכת הרקטור אל כל חברי הסגל האקדמי.

 

כניסה למאגר CoolCite

סרטוני הדרכה על המאגר CoolCite

חוברת הדרכה לשימוש במאגר CoolCite