קובצי Bibtex

מהם קובצי BibTex?

קובצי BibTex הם קבצים של מובאות ביבליוגרפיות, המתאימים לרישום פרסומים אקדמיים.                              קובצי BibTex הם חלק ממערכות Texאו Latex, היינו שפות לסימון ולעריכת מסמכים, המחליפות את מעבדי התמלילים המסחריים, ומותאמות לתפיסה המחקרית של המקצועות במדעי הטבע, וכן לרישום מסמכים בתחומי המדעים המדויקים.

ואולם קובצי BibTex גם ניתנים לעיבוד בכל מיני מערכות מחשוב דוגמת CoolCite, והפורמט שלהם מאפשר להעביר את הרישומים של המובאות הביבליוגרפיות ממחשב למחשב וממערכת אחת למערכת אחרת.

המאגר CoolCite מאפשר להמיר את הרישום הידני של מאמרים שנדפסו בכתבי עת אקדמיים, מחקריים, היינו תת הקטגוריה (Journal Articles Refereed) Articles, וכן את הרישום הידני של ספרים השייכים לתת הקטגוריה Refereed) Books), בייבואם למאגר כקובצי Bibtex.

הייבוא של קובצי BibTex אפשרי מתכנות לארגון מידע ביבליוגרפי (כמוMendeley , Zotero), ממאגרי מידע מקוונים (כמו Scopus, Web of Science, המפתח למאמרים בעברית - IHP), מכלי הגילוי בספריות האקדמיות (כמו 'בר דעת', הקטלוג של הספרייה למשפטיםׂ (ומאתרים אקדמיים ברשת האינטרנט (כמו Google scholar).

כל הכלים שנזכרו מאפשרים להמיר את הרשומות הביבליוגרפיות המוזנות בהן לקובצי BibTex, ואליהם נוספים הדפדפן Firefox, המאפשר המרה פשוטה של פריט ביבליוגרפי למובאה ב-BibTex, וכן תכנת TexT2bib, המאפשרת להמיר רשימה שלמה של פרסומים מה-C.V. של החוקר למובאות רצופות של קובצי BibTex.

שני השלבים הנדרשים לעדכון המובאות הביבליוגרפיות במאגר ה-CoolCite באמצעות קובצי BibTex:

  1. לייצא את פריט ביבליוגרפי מהתוכנה לארגון המידע הביבליוגרפי, מהמאגר המקוון, מכלי הגילוי, מהאתר האקדמי ברשת האינטרנט ועוד, ולשמור אותו כקובץ BibTex
  2. לייבא את קובץ ה-BibTex אל תת הקטגוריה Journal Article Refereed, או אל תת הקטגוריה (Books (Refereed, הנמצאות בקטגוריה Publications שב-My Profile

 

לפניכם קישורים לכלים המאפשרים לייצא מתוכם רשומות ביבליוגרפיות בקובצי BibTex, ומתחת לכל כלי מצגת המנחה כיצד לבצע את ייצוא קובצי BibTex וכיצד לייבאם אל המאגר CoolCite:  

תוכנות לארגון מידע ביבליוגרפי

Mendeley  

הנחיות לייצוא קובצי BibTex מתכנת Mendeley וייבואם אל המאגר CoolCite

 

Publish or Perish - תכנה לאחזור נתונים והצגת מדדים ביבליומטריים על מחקרים אקדמיים

הנחיות ליצוא קובצי BibTex מתכנת Publish or Perish      

 

מאגרי מידע מקוונים

מפתח חיפה למאמרים בעברית 

הנחיות לייצוא קובצי BibTex ממפתח חיפה למאמרים בעברית וייבואם אל המאגר CoolCite

 

Web of Science

הנחיות לייצוא קובצי BibTex מהמאגר Web of Science וייבואם אל המאגר CoolCite

 

Scopus

הנחיות לייצוא קובצי BibTex מהמאגר Scopus וייבואם אל המאגר CoolCite           

 

אתרים אקדמיים ברשת האינטרנט

Google Scholar 

הנחיות לייצוא קובצי BibTex מהדפדפן Google Scholar וייבואם אל המאגר CoolCite