קובצי BibTex

מהם קובצי BibTex?

קובצי BibTex הם קבצים של מובאות ביבליוגרפיות, המתאימים לרישום פרסומים אקדמיים.

 קובצי BibTex הם חלק ממערכות Texאו Latex, היינו שפות לסימון ולעריכת מסמכים, המחליפות את מעבדי התמלילים המסחריים, ומותאמות לתפיסה המחקרית של המקצועות במדעי הטבע, וכן לרישום מסמכים בתחומי המדעים המדויקים.

ואולם קובצי BibTex גם ניתנים לעיבוד בכל מיני מערכות מחשוב; והפורמט שלהם מאפשר להעביר את הרישומים של המובאות הביבליוגרפיות ממחשב אחד למחשב אחר וממערכת אחת למערכת אחרת.

הייבוא של קובצי BibTex אפשרי מתכנות לארגון מידע ביבליוגרפי, כמוMendeley  ו-Zotero, ממאגרי מידע מקוונים, כמו Scopus, Web of Science והמפתח למאמרים בעברית - IHP, מכלי הגילוי בספריות האקדמיות, כמו קטלוג PRIMO וכלי הגילוי EDS, ומאתרים אקדמיים במרשתת דוגמת Google scholar.

כל המערכות שנזכרו מאפשרות להמיר את הרשומות הביבליוגרפיות המוזנות בהן לקובצי BibTex, ואליהם נוספים גם הדפדפן Firefox, המאפשר המרה פשוטה של פריט ביבליוגרפי למובאה ב-BibTex, וכן תכנת TexT2bib, המאפשרת להמיר רשימה שלמה של פרסומים מה-C.V. של החוקר למובאות רצופות של קובצי BibTex.

שני השלבים הנדרשים לעדכון מובאות ביבליוגרפיות במאגר כלשהו באמצעות קובצי BibTex:

  1. לייצא את פריט ביבליוגרפי מהתוכנה לארגון המידע הביבליוגרפי, מהמאגר המקוון, מכלי הגילוי, מהאתר האקדמי ברשת האינטרנט ועוד, ולשמור אותו כקובץ BibTex 
  2. לייבא את קובץ ה-BibTex אל תת הקטגוריה המאגר הרצוי, המערכת המבוקשת

 

לפניכם קישורים למצגות המדריכות כיצד לייצא רשומות ביבליוגרפיות בקובצי BibTex מכלים שונים: 

תוכנות לארגון מידע ביבליוגרפי

Mendeley  

הנחיות לייצוא קובצי BibTex מתכנת Mendeley

 

Publish or Perish - תכנה לאחזור נתונים והצגת מדדים ביבליומטריים על מחקרים אקדמיים

הנחיות ליצוא קובצי BibTex מתכנת Publish or Perish      

 

מאגרי מידע מקוונים

מפתח IHP למאמרים בעברית 

הנחיות לייצוא קובצי BibTex ממפתח IHP למאמרים בעברית 

 

Web of Science

הנחיות לייצוא קובצי BibTex מהמאגר Web of Science 

 

Scopus

הנחיות לייצוא קובצי BibTex מהמאגר Scopus   

 

אתרים אקדמיים ברשת האינטרנט

Google Scholar 

הנחיות לייצוא קובצי BibTex מהדפדפן Google Scholar