ORCID

מהו ORCID?

ה-ORCID הוא מיזם בלא מטרות רווח, המספק בחינם סימן זיהוי חד ערכי לכל חוקר. סימן הזיהוי החד ערכי נעשה בהדרגה סטנדרט בין לאומי לזיהוי וודאי של החוקרים גם במאגרי זהויות ובמאגרי מידע מקוונים, ונועד למנוע טעויות בזיהוי חוקרים בעלי שמות שכיחים, כמו 'כהן' או Smith, או בזיהוי פרסומים שכתב חוקר המשתייך לכמה מוסדות מחקר.

מדוע חשוב ליצור סימן זיהוי ופרופיל במערכת ORCID?

•סימן הזיהוי החד ערכי ב-ORCID נעשה בהדרגה סטנדרט בין לאומי לזיהוי וודאי של חוקרים במאגרי זהויות דוגמת LC, VIAF, NNL ובמאגרי מידע מקוונים, חרף קיומם של מאגרים ואתרים אחרים המאפשרים ליצור פרופיל חוקר, כמו Researcher ID בְּ-Web of Science,  

Author Identifier בְּ-Scopus או My Profile בְּ-Google Scholar

•האוניברסיטאות בישראל מתכננות לרכוש ORCID מוסדי, שיאפשר סנכרון בין פרופיל החוקר ב-ORCID ובין פרופיל החוקר במאגר Coolcite או במערכת CRIS העתידית

•רבים מהמו"לים של כתבי העת המחקריים, וכן קרנות המחקר החשובות, דורשים מהחוקרים להזדהות גם באמצעות סימן הזיהוי בְּ-ORCID בעת הגשת הפרסום או הבקשה למענק, ומתנות את הטיפול בפנייתם בפתיחת חשבון          בְּ-ORCID

•הזיהוי ב-ORCID מאפשר לחוקרים להציג את תפוקות המחקר האקדמיות שלהם לכול, וליצור שיתוף עם חוקרים אחרים בתחום

 

קישור לאתר של ORCID

 

למידע נוסף על ORCID צפו בסרטון