E-bar הספריה המשפטית הדיגיטלית

תחומים: 
משפטים
הערה: 

מאגר זה כולל טקסט מלא של ספרי יסוד ו –Textbooks; ספרי בחינות הלשכה; ספרי פסיקה והלכות יסוד; ספרי חקיקה; חומרי עזר, בחינות ושאלות כולם מבית ההוצאה של לשכת עורכי הדין