גנית יוסף

ספרייה: 
משפטים
תפקיד: 
ספרנית רכש
טלפון: 
03-5318360
דוא"ל: 
Ganit.Yosef@biu.ac.il