עקב עבודות שיפוץ בבנין 401, האגף הדרומי באולם הקריאה של הספרייה למדעי היהדות, סגור ואינו נגיש לקוראים.

 

עקב עבודות שיפוץ בבנין 401, האגף הדרומי באולם הקריאה של הספרייה למדעי היהדות, סגור ואינו נגיש לקוראים.

שימו לב: העבודות כרוכות ברעש רב, ותמשכנה עד לאחר חופשת הפסח.

לאור זאת, האוספים הבאים לא יהיו זמינים :

  • כל כתבי העת בעברית ובאנגלית

  • אוסף העבודות  (כוננית 3)

  •     T2    

  • A0 – A4

  • A600 - A819 (כוננית 9)

  • אוסף התנ"כים BIBLIA (כוננית 2)

 

מומלץ לבדוק מיקום בספריות אחרות ועותקים אלקטרונים