הנחיות להפקדת עבודות גמר (מ"א וד"ר) בתקופת הקורונה

 

הנחיות להפקדת עבודות גמר (מ"א וד"ר)

 

בשעה טובה סיימת לכתוב את עבודת התיזה / עבודת הדוקטורט והשלב הבא הוא להגיש את העבודה להפקדה בספרייה. כיום, כשהספריות סגורות לקהל, תהליך ההפקדה הפך למקוון:

 

הפקדת עבודת תיזה:
יש לשלוח למייל של מדור הפקדת עבודות גמר: Tamar.Vakil@biu.ac.il, את הקובץ הדיגיטלי של עבודת הגמר ואת אישור המחלקה להפקדת תיזה החתומה ע"י המנחה. הספרייה תעבור על העבודה ותוודא שהיא מסודרת בהתאם לנהלים. לאחר אישור הספרייה יש להדפיס את העבודה, לכרוך על פי ההנחיות, ולשים בתיבת החזרת הספרים בכניסה לספרייה המרכזית. בנוסף הספרייה תשלח אליכם טופס מתן נגישות אשר יש לחתום עליו ולהחזיר לספרייה ביחד עם העבודה המודפסת.

 

הפקדת עותק מודפס של התיזה:

יש להדפיס את העבודה, בגרסה המאושרת של הספרייה, לכרוך על פי ההנחיות, ולשים בתיבת החזרת הספרים בכניסה לספרייה המרכזית.

 

 

הפקדת עבודת דוקטורט:
תיעשה לאחר אישור של בית ספר ללימודים מתקדמים-תואר שלישי. עם קבלת האישור מהם, יש לשלוח למייל של מדור הפקדת עבודות גמר Tamar.Vakil@biu.ac.il את הקובץ הדיגיטלי ואת ההתחייבות. הספרייה תעבור על העבודה ותוודא שהיא מסודרת בהתאם לנהלים. לאחר אישור הספרייה יש להדפיס את העבודה, לכרוך על פי ההנחיות, ולשים בתיבת החזרת הספרים בכניסה לספרייה המרכזית. בנוסף הספרייה תשלח אליכם טופס מתן נגישות אשר יש לחתום עליו ולהחזיר לספרייה ביחד עם העבודה המודפסת.

 

הפקדת עותק מודפס של הדוקטורט:

יש להדפיס את העבודה, בגרסה המאושרת של הספרייה, לכרוך על פי ההנחיות, ולשים בתיבת החזרת הספרים בכניסה לספרייה המרכזית.

 

מידע על פתיחת חשבון ORCID

 

אנשי המשרד יהיו איתכם בקשר שוטף עד סיום התהליך.
על מנת שהכל יעבור חלק מומלץ לעבור על המצגות שמנגישות היטב את ההנחיות ולוודא שעשיתם בדיוק את מה שנדרש:
הנחיות לעבודה הכתובה בעברית:
https://lib.biu.ac.il/node/1355
הנחיות לעבודה הכתובה באנגלית:
https://lib.biu.ac.il/en/node/1370

 

סטודנטים המגישים עבודה המורכבת ממאמרים- יש לשים לב להנחיות הבאות:

הנחיות לעבודה המורכבת ממאמרים   

 

בכל שאלה ובירור ניתן לשלוח מייל ל- Tamar.Vakil@biu.ac.il או להתקשר לטלפון 03-5318167 / 03-5317803