הנחיות להפקדת עבודות גמר (מ"א וד"ר) בתקופת הקורונה

 

הנחיות להפקדת עבודות גמר (מ"ר וד"ר)

 

בשעה טובה סיימת לכתוב את עבודת התיזה / עבודת הדוקטורט והשלב הבא הוא להגיש את העבודה להפקדה בספרייה. כיום, כשהספריות סגורות לקהל, תהליך ההפקדה הפך למקוון:

 

הפקדת עבודת תיזה:
יש לשלוח למייל של מדור הפקדת עבודות גמר: Tamar.Vakil@biu.ac.il, את הקובץ הדיגיטלי של עבודת הגמר ואת אישור הפקדה החתום ע"י המנחה.

בתשובה תקבלו 2 טפסים נוספים למילוי: טופס התחייבות להפקיד את העותק המודפס כאשר נשוב לשיגרה והספרייה תפתח לקהל וטופס מתן נגישות.

 

הפקדת עבודת דוקטורט:
תיעשה לאחר אישור של בית ספר ללימודים מתקדמים-תואר שלישי, שיעבירו אליכם גם את טופס ההתחייבות.
עליכם לשלוח למייל של מדור הפקדת עבודות גמר Tamar.Vakil@biu.ac.il את הקובץ הדיגיטלי ואת ההתחייבות. בתשובה תקבלו את טופס מתן הנגישות למילוי.

 

אנשי המשרד יהיו איתכם בקשר שוטף עד סיום התהליך.
על מנת שהכל יעבור חלק מומלץ לעבור על המצגות שמנגישות היטב את ההנחיות ולוודא שעשיתם בדיוק את מה שנדרש:
הנחיות לעבודה הכתובה בעברית:
https://lib.biu.ac.il/node/1355
הנחיות לעבודה הכתובה באנגלית:
https://lib.biu.ac.il/en/node/1370

 

סטודנטים המגישים עבודה המורכבת ממאמרים- יש לשים לב להנחיות הבאות:

הנחיות לעבודה המורכבת ממאמרים   

 

בכל שאלה ובירור ניתן לשלוח מייל ל- Tamar.Vakil@biu.ac.il או להתקשר לטלפון 03-5318167 / 03-5317803