הנחיות להשאלת ספרים וסריקת חומרים מהמדף הפתוח

הנחיות מיוחדות בנוגע לספרייה למדעי היהדות:

 

אוסף המדף הפתוח והמדף לכ"ע פתוח לאחר רישום וקבלת אישור אצל צוות הספרנים בספרייה למדעי היהדות (אולם קריאה).

 

סטודנטים ואנשי סגל המעוניינים לשאול ספרים מאוסף המדף הפתוח

יש לשלוח דוא"ל למחלקת השאלה: Hashala.Centralib@mail.biu.ac.il