הנחיות להשאלת ספרים וסריקת חומרים מהמדף הפתוח

הנחיות מיוחדות בנוגע לספרייה למדעי היהדות:

אוסף המדף הפתוח והמדף לכ"ע יהיו סגורים לקהל.

 

סטודנטים ואנשי סגל המעוניינים לעיין באולם קריאה בספרים מהמדף הפתוח

או/ו לשאול ספרים מאוסף המדף הפתוח

- עליהם לשלוח מראש את הפרטים המלאים של הספר/ים למיילים המפורטים:

ספרים מהמדף הפתוח שמעוניינים לעיין בהם באולם קריאה: Jewish-Studies.Library@biu.ac.il

ספרים מהמדף הפתוח שמעוניינים לשאול: Hashala.Centralib@mail.biu.ac.il

 

סטודנטים ואנשי סריקות מתוך ספרים ו/או כ"ע: Jewish-Studies.Library@biu.ac.il