הודעה חשובה לציבור בנושא הנגשות עבודות גמר (MA ו PhD) ישנות

הודעה חשובה!

מערך הספריות והמידע באוניברסיטת בר-אילן עומד להנגיש לציבור באופן אלקטרוני עבודות גמר ישנות (MA ו PhD), שהופקדו במערך הספריות החל מראשית שנות השישים של המאה ה-20 ועד לראשית שנות האלפיים.

עבודות אלו הופקדו טרם קיום דרישת התייחסות לנושא ההנגשה הדיגיטלית בזמן הפקדת העבודות. מערך הספריות עשה מאמץ לאתר את המחברים ולבקש את הסכמתם להנגשה אך לאור השנים שחלפו לא ניתן היה לאתר את כולם. 

לפיכך אנו מודיעים על כוונתנו להנגשה. במידה וקיימת התנגדות ולצורך בירורים יש לפנות למערך הספריות והמידע במייל ((thesesbiu@gmail.com) עד לתאריך: 31.03.2021

לאחר מועד זה יונגשו העבודות.

 

בברכה,

מערך הספריות והמידע

אוניברסיטת בר-אילן