גישה לסילבוסים אלקטרוניים, מקוונים, לקורסים - שנת תשפ"א

 

במסגרת ההכנות לקראת שנת הלימודים תשפ"א במתכונת למידה מרחוק ובהתאם לבקשת סגן הרקטור, הפרופ' אמנון אלבק, גם מערך הספריות והמידע נערך על מנת לוודא שכלל החומרים לקורסים מונגשים דיגיטלית עבור הסטודנטים שלכם.

אנא עיקבו אחרי ההוראות בקובץ המצורף כאן על מנת להעביר את הסילבוסים שלכם אל מערך הספריות והמידע לטיפול.