וובינר לחוקרים Wiley - איך לפרסם מאמרים בכ"ע אקדמיים

וובינר לחוקרים (סגל אקדמי, סטודנטים לתארים מתקדמים)

על "איך לפרסם מאמרים בכ"ע אקדמיים"

הוובינר, המאורגן ע"י חברת Wiley,  יתקיים בתאריכים 13 - 20 באפריל 2021

שימו לב! מדובר על מספר הדרכות בתחומי ידע שונים ובתאריכים שונים

ראו להלן פרטים אודות הוובינר וכן קישור להרשמה.

 

Free Publishing Webinars: 
How to Get Published in an Academic Journal

13 - 20 April 2021

Join our free publishing webinars in April, especially for early career researchers.
These webinars will teach you various skills, including how to find the right journal, how to prepare and promote your work, and publishing tips across these subject areas:

Chemistry
Business and Finance
Life Sciences
Engineering and Physics


To find out timings for each event and to sign up,
click below!
 

Webinar Details