סיון תש"ע – מאי 2010

תאריך: 
מאי 2010
חדשות ברקט
חדשות הספרייה המרכזית ע"ש וורצוויילר
 אוניברסיטת בר-אילן
סיון תש"ע – מאי 2010
כרך 11, מס' 7
 
 
מה חדש בספרייה המרכזית?
 
²    השיפוץ הסתיים
שיפוץ קומת הביניים בבניין הספרייה המרכזית הסתיים. המדף לכתבי-עת, ארכיון הציונות הדתית והספרייה ליידיש בקומת הביניים – שוב פתוחים לקהל המשתמשים. חדר ההדרכה שבקומת הביניים, שוב עומד לרשות הספרנים.
 
²    עבודות תואר שני ותואר שלישי
מסוף חודש ינואר 2010, נמסרות עבודות הגמר לתואר שני ושלישי במחלקת שירותי קוראים, מדור ההשאלה. צוות של 3 ספרניות: חיה, תמי וזהבה, מקבל את העבודות מידי הבוגרים בימים ובשעות שלהלן:
 
בימים
א'
בשעות
13:00-09:00
16:00-14:00
בימים
ב'
בשעות
13:00-09:00
15:30-14:00
בימים
ג'
בשעות
13:00-09:00
 
בימים
ד'
בשעות
13:00-10:00
15:30-14:00
בימים
ה'
בשעות
13:00-09:00
17:00-14:00
 
 
 
 
 
   
 
 
²    תשלומים בספרייה המרכזית באמצעות כרטיס אשראי
כל התשלומים בספרייה המרכזית כגון: קנסות, השאלה בין-ספרייתית וכו' מתבצעים מעתה באמצעות כרטיסי אשראי.
 
²    הדרכות בסיסיות לשימוש במשאבי הספרייה – גישה מדף הבית
צוות ממדור ההדרכה והיעץ ממשיך בהרחבת מערכת ההדרכות האלקטרוניות הבסיסיות לשימוש במשאבי הספרייה. האתר עדיין בבניה ומכיל כיום 13 מצגות שונות. הכניסה למערכת ההדרכות מתבצעת מדף הבית. להלן מבחר המצגות שקיימות כרגע באתר:
  •  איתור ספר:
                לפי כותר
                לפי שם מחבר
                לפי נושא
 
  • איתור מאמר:
                מתוך כתב-עת מודפס
                מתוך כתב-עת אלקטרוני
 
  • גישה מרחוק באמצעות Athens
  • גישה לתדפיסים
  • השאלה והשאלה בין-ספרייתית:
                השימוש בכרטיס קורא
                השאלת ספרים
                הזמנת ספר מושאל
                השאלה בין-ספרייתית
 
  •      קטלוגים מאוחדים:
                איתור ספר בקטלוג המאוחד של הספריות בישראל (ULI)
                איתור כתב-עת בקטלוג המאוחד לכתבי-עת (ULS)
  
²    עדכון המדריכים לשימוש במאגרי המידע
צוות מדור ההדרכה והיעץ, שוקד על עדכון כל המדריכים שבארכיון "מאגר החודש" והתאמתם למימשקים החדשים. עד כה עודכנו 15 מדריכים והם מסומנים בהערה: REVISED 2010 בצבע אדום.  לצפיה במדריכים יש להקיש על הקישור ארכיון שמופיע בקופסית הכתומה הימנית: מאגר החודש Database of the Month, במסך Online Databases – Campus access.
 
²    ארכיבים דיגיטליים
האוניברסיטה רכשה מנוי באמצעות הקונסורציום של האוניברסיטאות לארכיבים הדיגיטליים של המו"לים הבאים:
Elsevier
OxfordUniversity Press
Sage
Springer
Wiley-Blackwell

²    תערוכות במבואות הכניסה לספרייה המרכזית
עד כה,ארחה הספרייה השנה שתי תערוכות:
1.    "הרוח שבחומר" – תערוכה של הפסלת והציירת בטי וקשטוק-שיינפלד. ד"ר אליה רודוב מהמגמה לאמנות יהודית ניתח בהרצאתו בטקס הפתיחה את המוצגים.
2.    "מבעד למסך" ו"היעדרות" – תערוכת הדפסים דיגיטליים של האמנית שולמית טיבור.
 
ב-17 במאי תיפתח התערוכה "דיוקן וספר: ליטבינובסקי – דיוקנאות רבנים ותצוגת ספרים מפרי עטם", אותה מכין הספרן דוד בן-נעים, אוצר הספרים הנדירים וכ"י בספריה המרכזית.
יו"ר ועדת התערוכות – פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב
אוצרת התערוכה –תמי וקיל
 
²    המדף הפתוח
הספרנית תמי וקיל ממדור ההשאלה ומדור ההדרכה, אחראית מעתה גם למדף הפתוח ולנעשה בו. בהצלחה לתמי!
 
²    ספרנים בועדות בין-אוניברסיטאיות
דפנה רוזנברג מספריית מדעי-החברה ולאה נמדר ממחלקת שירותי קוראים בספרייה המרכזית תייצגנה את ספריות בר-אילן בוועדה מצומצמת שנבחרה מתוך חברי תת-ועדת היעץ הארצית בנושא החלטה לרכישה משותפת של תוכנה לביצוע חיפוש אחד על כל משאבי הספריה מתוך דף הבית.
 
²    פרישה לגמלאות
הגב' חוה דהאן, ספרנית ותיקה במחלקת הרכישה בספרייה המרכזית, פרשה לגמלאות. כולנו מאחלים לחוה בריאות טובה והנאה רבה בדרכה החדשה.
 
פרוייקטים חדשים בהקמה
 
²    דף בית חדש לאתר הספריות
במסגרת פרוייקט בניית אתרי בית חדשים למחלקות השונות באוניברסיטה, הגיע עכשיו תור הספריות. את הבנייה מובילה גב' מוניק אשכנזי, מרכזת תחום אינטרנט, מחלקת מערכות מידע, במרכז לתקשוב ומידע. מצד הספרייה הוקם צוות עבודה שכולל את: בינה איגר, מנהלת מערך הספריות והמידע, אליזה בר-מגן, אילנה צור, מיכל דוד וליאת וינטר. צוות הספרייה, אחראי לתכנים שיופיעו באתר. המבנה והעיצוב החיצוני נקבעו ע"י מרכז המחשבים.
שלב בניית התשתית עומד לפני סיום. בשלב הבא, נתחיל בכתיבת התכנים ואח"כ בהקלדת החומר. אנחנו זקוקים לספרנים נוספים שיצטרפו לצוות העבודה של הספרייה וירתמו לביצוע מטלות אלה. מחכים להצעות התנדבות מצדכם להצטרפות לנטילת חלק בפרוייקט זה.
 
²    מאגר אלקטרוני לעבודות מסטר ודוקטור
פרוייקט חדש שהוחל בו בספרייה לאחרונה – הקמת מאגר אלקטרוני לתיזות. הבוגרים מוסרים יחד עם עותקי החובה לספריות, גם עותק אלקטרוני על תקליטור, לפי הכללים שנקבעו ע"י הועדות לתואר שני ולתואר שלישי. העותקים האלקטרוניים מטופלים בספרייה ומוסבים להיות חלק ממאגר התיזות. בשלב ראשון, יוקם מאגר לעבודות דוקטור ובשלב שני, מאגר לעבודות מסטר. המטרה היא לפתוח את המאגר לקהל משתמשי בר-אילן, כשיהיו לנו 50 תיזות מטופלות וסרוקות.
העבודה רבה ומורכבת והצוות שהוקם לצורך הביצוע – עובד במלא המרץ:
חיה, תמי וזהבה מקבלות את העבודות מידי הבוגרים, ובודקות את העותק האלקטרוני בקפדנות רבה. עותק שאינו עומד בכל הכללים – מוחזר לסטודנט לתיקון.
העותקים המודפסים והאלקטרוניים מקוטלגים במחלקות הקטלוג העברי והלועזי.
לאה מעלה לשרת ומוסיפה את הקישור לטקסט האלקטרוני ברשומת הקטלוג.
לאה, חיה, זהבה ובקרוב תצטרף גם נאוה קובעות את הסימניות, כלומר, את ראשי הפרקים של העבודה, כך שניתן יהיה לגשת לפרק הרצוי לפי בחירה מבלי לעבור על כל העבודה מתחילתה.
אליזה מטפלת בכל הקשור ברשומות של העבודות בקטלוג, בשדות נוספים וכו'
אורי מנצח על כל הצד הטכני.
 
²    הכנת קופסיות מידע - INFO למאגרים
כהכנה לדף הבית החדש, שוקדים רוחמה, זהבה ואופיר על בניית קופסית מידע קצר לכל אחד מהמאגרים האלקטרוניים. המידע הקצר יכלול את הפרטים הבאים:
  •  הנושאים שמכסה המאגר - Topics
  • סוג המאגר – ביבליוגרפי/ תקציר/ טקסט מלא - Type
  •  שנות הכיסוי - Coverage
  •  הערות אם יש צורך - Note
 
 אנחנו זקוקים לאנשים נוספים שיצטרפו לצוות זה. כל פנייה תתקבל בשמחה. אילנה תדריך את המצטרפים בהכנת הקופסיות.
 
נשמח גם לקבל הצעות להתנדבות בכתיבת עלוני "חדשות ברקט" הבאים.
 
כותבת ועורכת העיתון האלקטרוני – אילנה צור. מנהלת מחלקת שירותי קוראים ומתאמת רשת התקליטורים ומאגרי המידע.