ניסן תשס"ט, אפריל 2009

תאריך: 
אפריל 2009
 
ח ד ש ו ת    ב ר ק ט 
עיתון אלקטרוני - חדשות הספרייה המרכזית ע"ש וורצוויילר,
אוניברסיטת בר-אילן 

 

 ניסן תשס"ט, אפריל 2009

כרך 11, מספר 3

 
 1. מאגרים חדשים
הגישה למאגרים מקוונים מהקמפוס: http://www.biu.ac.il/lib/campus.html
הגישה למאגרים מקוונים מרחוק:      http://www.biu.ac.il/lib/home.html
 
להלן שינויים שחלו לאחרונה במאגרי מידע מקוונים:
 
GALE DATABASES - 18 מאגרים קיימים בחבילה של (Gale)   Academic OneFile עליה אנו מנויים באמצעות מלמ"ד.
·          - Agriculture Collectionכסוי רחב של נושא החקלאות                                                                                                              
·         Business Economics and Theory– מכיל למעלה מ-150 כתבי-עת בתחום העסקים
·         Communications and Mass Media Collection – מכיל למעלה מ-100 כתבי-עת בתחומי התקשורת, הפרסום, יחסי ציבור, ספרות וכתיבת ספרות, לינגויסטיקה ועוד
·         Criminal Justice Collection – מכיל 150 כתבי-עת בתחום אכיפת החוק
·         Environmental Studies and Policy Collection – מכיל 200 כתבי-עת בתחום מדעי הסביבה
·         Fine Arts and Music Collection – מכיל מאמרים מתוך כתבי-עת ושבועונים בתחום הדרמה, המוסיקה, האמנות והקולנוע
·         HealthReferenceCenter Academic – כתבי-עת בטקסט מלא בתחומי הרפואה והסיעוד
·         Hospitality, Tourism and Leisure Collection – מכיל למעלה מ-500 כתבי-עת בתחומי נסיעות וסיורים, פעילויות הפנאי וכלכלת התיירות ועוד
·         InfoTrac Diversity Studies – מאמרים בטקסט מלא בתחום מדעי-החברה, היסטוריה ומדעי הרוח. הכסוי מ-1980 ואילך
·         InfoTrac Educators 200 - מאמרים בטקסט מלא
·         InfoTrac General Science – מאמרים בטקסט מלא
·         InfoTrac Information Science & Technology Issues - מאמרים בטקסט מלא
·         Infotrac Military and Intelligence Database – מאמרים מתוך כתבי-עת
·         InfoTrac Religion & Philosophy - מאמרים מתוך כתבי-עת
     
·         InfoTrac Vocation, Careers & Technical Education -  מאמרים בטקסט מלא                      
·         InfoTrac War & Terrorism -  מאמרים מתוך כתבי-עת
·         Nursing and Allied Health Collection–מכיל למעלה מ-400 כותרים בתחום הבריאות והסיעוד  
·         Psychology Collection–מכיל 200 כתבי-עת בטקסט מלא
 
PROQUEST -  המאגרMedical Evidence Matters  נוסף לחבילה. המאגר מאפשר בחירת הטיפול הטוב ביותר לחולים עם דיאגנוזה ברורה ומבוסס על מאות כתבי-עת מחקריים. בתוצאות ניתן לקבל תקצירים, גרפים וטבלאות. הגישה למאגר:
 • הקישו על ONLINE DATABASES·  
 • בחרו באות P והקישו על ProQuest
 • הקישו על Select multiple databases
 • בחרו ב-Medical Evidence Matters והקישו עליו
 • יש לוודא שאין חסימת Pop-ups בדפדפן 
  
2. ספרים אלקטרוניים ( Ebooks)
           להלן רשימת הספרים שנוספו לחבילת LexisNexis Academic
   
·         Ballentine's Law Dictionary, 3rd Edition 
·         Bieber's Dictionary of Legal Abbreviations, 4th Edition
·         Canadian Legal Words and Phrases
·         Legal Usage (1987)
·         Modern Dictionary for the Legal Profession (2001)
 
הגישה למילונים אלו:
 • הקישו על ONLINE DATABASES
 • בחרו באות L והקישו עלLexisNexis Academic
 • הקישו על Sources בחלקו העליון של המסך
 • הקישו על Sources Browse
 • בחרו ב-Dictionaries שמופיע ברשימת Publication Type
 • סמנו אתהתיבהליד המילון המבוקש
 • הקישו על OK Continue באמצע המסך
 • הקלידו את מילת החיפוש בתיבת החיפוש שבמרכז המסך
 • הקישו על Search
 
3. גישה מרחוק לרשת התקליטורים (CD-ROM NETWORK)
הגישה מרחוק למאגרי רשת התקליטורים אינה תלויה במערכת Athens. ניתן לפנות למאגרים בדרך שזה נעשה בעבר, ע"י הזדהות כנדרש במסך.
 
4.      ביבליוגרפיות – רשימות קריאת חובה לקורסים לשנת תש"ע
אנשי סגל הפקולטה למדעי היהדות והמחלקה ללימודים קלאסיים יקבלו פנייה בדואר אלקטרוני, להעברת הרשימות הביבליוגרפיות בקורסים שלהם לשנת תש"ע. את הרשימות יש לשלוח ל:  hashala.centralib@mail.biu.ac.il . לגישה למאגר הביבליוגרפיות של השנה הנוכחית הקישו: http://www.biu.ac.il/lib/Bibliographies/syllabi_2009.htm
 
5.      אתרים לרשותכם באינטרנט
 
       א.   Digital Research Tools (DiRT)   http://digitalresearchtools.pbwiki.com/                 
        מידע מפורט על כלים עזר לחוקרי מדעי הרוח ומדעי החברה.
 
   ב. הגדת נירנברג השניה –. כתב-יד מאויר מהמאה החמש עשרה
 
   ג. הגדת רוטשילד – הגדה בנוסח אשכנז. כתב-יד מאויר, משנת 1450 בערך, מצפון איטליה.
 
           ההנהלה וצוות עובדי הספרייה המרכזית ומערך הספריות מאחלים לכולכם
חג פסח כשר ושמח!
 
 
 גיטה הופמן, מנהלת שירותי קוראים, עורכת    
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
           נא לשלוח הערות על חדשות "ברקט" ל:
 
 בינה איגר, מנהלת מערך הספריות והמידע  Bina.Eiger@mail.biu.ac.il
 
                                                              
   אילנה צור, אחראית רשת התקליטורים ומאגרים מקוונים, עורכת הגרסה העברית  Ilana.Zura@mail.biu.ac.il