אדר תשס"ט - מרץ, 2009

תאריך: 
מרץ 2009
   
             ח ד ש ו ת    ב ר ק ט              
                              עיתון אלקטרוני - חדשות הספרייה המרכזית ע"ש וורצוויילר,
        אוניברסיטת בר-אילן
              אדר תשס"ט - מרץ, 2009    
    כרך 11, מספר 2
 
  1. Athens
מרכז המחשבים רכש מנוי לשירות Athens לגישה מרחוק למשאבים האלקטרוניים של מערך הספריות. Athens הוא שירות המאפשר גישה למאגרי המידע וכתבי-העת האלקטרוניים שאוניברסיטת בר-אילן מנויה עליהם, וכן למאגר התדפיסים, מכל מחשב בארץ ובחו"ל באמצעות כל ספקי האינטרנט ואינו תלוי בכתובת IP. על המשתמשים להזדהות בהתאם להוראות. למידע נוסף הקישו כאן.
 
מערכת Athens נמצאת עדיין בשלב ניסויי ואנו זקוקים למשוב מכם. אם נתקלתם בשאלות או תקלות מלאו את הטופס  והקישו על שלח. הטופס יגיע לתמיכה ופנייתכם תטופל.
 

 2.          מאגרים חדשים ומאגרים חלופיים

מאגרים מקוונים מהקמפוס: http://www.biu.ac.il/lib/campus.html
מאגרים מקוונים מרחוק:      http://www.biu.ac.il/lib/home.html
 
המנוי של האוניברסיטה למאגרים המקוונים מתבצע בדרך כלל באמצעות חבילות מאגרים דרך מלמ"ד. הרכב החבילות משתנה מדי פעם, וחברות ומו"לים שונים רוכשים לפעמים זה את זה.
 
שינויים שנעשו לאחרונה:
  •  Academic OneFile                                                                                                               
המאגר מחליף את Gale OneFile ומכיל מאמרים מחקריים בטקסט מלא מכתבי-עת וכלי יעץ מובילים בעולם. הכסוי כולל: מדעים, טכנולוגיה, רפואה, מדעי החברה, אומנוית, תיאולוגיה, ספרות ועוד.
  •  APA PsycNET
המאגר כולל את 5 המאגרים הבאים של החברה המלומדת APA American
                        :Psychological Association 
                        PsycINFO - מחליף את המאגר של ERLWebSPIRS
                        PsycARTICLES-מחליף את המאגר של OVID וכולל מאמרים בטקסט מלא.
                        PsycBOOKS  -   חדש -מכיל 1,662 ספרים אלקטרוניים. כל חודש נוספים
                        ספרים חדשים.
                         PsycEXTRAחדש - ספרות אפורה שמשלימה את מאגר PsycINFO
                         PscyCRITIQUES חדש –ביקורת בטקסט מלא של ספרים חדשים
  •  Jerusalem Post
הגישה דרך חבילת LexisNexis Academic. מחליף את המאגר של ERLWebSPIRS
 
  • OVID SP Databases  
      המאגרים:EconLit, International Political Science Abstracts, Philosopher's Index       The, Social Work Abstracts בגרסת OVID SP ,
      מחליפים את המאגרים שלERLWebSPIRS .
 
  •  ProQuest Central -  חדש
המאגר נכלל מעכשיו בחבילתProQuest  של מלמ"ד. זהו המאגר הגדול ביותר בטקסט מלא וכולל מעל 500 עיתונים בטקסט מלא מכל העולם, יותר מ- 30,000  דיסרטציות בטקסט מלא, יותר מ-15,000 עבודות מחקר בתחום מדעי החברה, מעל 45,000 דו"חות של חברות, 9,000 דו"חות שוק ומעל  5,500 כתבי-עת מחקריים. המאגר מכסה יותר מ-160 תחומים כגון: 
      עסקים, כלכלה, בנקאות, חינוך, פסיכולוגיה, מחשבים, תקשורת, עניני צבא, ועוד.
 
 גישה למאגר:
 
 א.   בחרו במאגרProQuest ברשימת המאגרים המקוונים - ONLINE DATABASES   אתר הספריה.
ב. פתחו את החלון Database שמופיע במרכז המסך. 
ג. הקישו על      Interdisciplinary - ProQuest Central                  
 
 דוגמה לחיפוש דיסרטציה בטקסט מלא ב-ProQuest Central:
א.      בחרו בחיפוש מתקדם Advanced והקישו עליו
ב.      במסך שמתקבל בחרו ב-Document title בשדה החיפוש
ג.     הקלידו את מונחי החיפוש Juvenile offenders OR Juvenile delinquency
ד.     בחרו באופציה של Full-text documents only
ה.     הקישו על  Search
ו.      לאחר קבלת התוצאות, הגבילו לדיסרטציות ע"י הקשה על הלשונית Dissertations שבאמצע המסך
ז.       יתקבלו מספר דיסרטציות בטקסט מלא
            
  • Wilson Web                    
            מחליף את שני המאגרים: Library Literature & Information Science ו-
            Humanities Abstractsשהיו בעבר בממשק ERLWebSPIRS.
                               
             מאגר ה- Web of Science  הורחב, ומכיל מעתה, גם Conference Proceedings בתחום המדעים ומדעי החברה, משנת 1990 ואילך.
 
·        שימו לב: אין גישה למאגר Gale Ready Reference Shelf  מאחר והוא אינו מהווה חלק מחבילת מלמ"ד יותר.
 
3.          NETLIBRARY-EBOOKS   
אוניברסיטת בר-אילן הצטרפה לקונסורציום של מלמ"ד לרכישת ספרים אלקטרוניים, Ebooks, באמצעותNetLibrary . המאגר מכיל כרגע 160,000 כותרים בטקסט מלא. כל כותר אלקטרוני שנרכש, הוא לצמיתות ויש גישה בו זמנית לשני משתמשים, דהיינו, מקביל לרכישת 2 עותקים של ספר בדפוס. ספר שנרכש ב-2 עותקים, דהיינו, 4 משתמשים בו זמנית, הן על ידי אותו מוסד והן על ידי מוסדות שונים בקונסורציום, מאפשר גישה לשאר חברי הקונסורציום ללא תשלום נוסף. במאגר הקונסורציום יש היום 20 כותרים של ספרים מקוונים.
 
הגישה למאגר:
·        הקישו עלOnline Databasesבאתר הספריה
·        בחרו באות N
·        הקישו על NetLibrary
·        ניתן גם להקיש על הכתובת  http://www.netlibrary.com/ListContent.aspx
הספרים בתהליך קטלוג ויופיעו גם בברקט – הקטלוג המאוחד של אוניברסיטת בר-אילן.
 

4.          מאגר לנסיון

     Index to Jewish Periodicals– המאגר המקוון של חברת EBSCOהתקבל בספריה להתנסות למשך חודש ימים. זהו מפתח למאמרים, ביקורת ספרים וכתבות באנגלית שהופיעו בלמעלה מ-220 כתבי-עת בנושאים יהודיים משנת 1988 ואילך.
     ניתן להגביל בחיפוש המתקדם את התוצאות למאמרים בטקסט מלא  Linked full text
     ועוד.
     לכניסה למאגר:
·         הקישו על ONLINE DATABATSES באתר הספריה
·       הקישו על Index to Jewish Periodicals המופיע בקופסית הכתומה בצד שמאל
·         במסך של ,EBSCO בחרו ב-Index to Jewish Periodicals
·         הפונים למאגר מרחוק מתבקשים לתת שם משתמש וסיסמה:
שם משתמש: s5903540
סיסמה:         password
         בקרוב אי"ה, יירכש מאגר זה ע"י מערך הספריות לרווחת המשתמשים.
 

5.            ניצול לרעה של הסכמי זכויות יוצרים

האוניברסיטה חתומה על הסכמי זכויות יוצרים עם המו"לים, היצרנים והספקים של מאגרי המידע המקוונים וכתבי-העת האלקטרוניים עליהם היא מנויה. על פי הסכמים אלו אין להדפיס/להוריד יותר ממאמר אחד או שניים . העוברים על החוק יתפסו ע"י המו"ל והאוניברסיטה תיענש בהפסקת המנוי. לאחרונה קבלנו אזהרה מאחד המו"לים על הפרת הסכם זכויות יוצרים ע"י אחד המשתמשים שלנו.
 
אנו מבקשים לחזור ולהזהיר את כל המשתמשים: אין להדפיס/להוריד יותר מאמר אחד או שנים מתוך חוברת של כתב-עת.
 

6.          כתובת דואר אלקטרוני של האוניברסיטה

ההודעות הרשמיות של האוניברסיטה ושל הספריה נשלחות לכתובת הדוא"ל liveשסופקה לסטודנטים ע"י האוניברסיטה באמצעות MICROSOFT. ניתן לבצע Forward מדוא"ל של live אל כתובת הדוא"ל הפרטית. מאחר ורבים מהסטודנטים לא הפעילו עדיין כתובת דוא"ל זו, עוסקים ספרני ספריות הקמפוס במתן עזרה למינהל הסטודנטים בפרסום שירות חשוב זה, על ידי הפצת פוסטרים בספריות, הכנסת פליירים לספרים שניתנים בהשאלה ושיחות דרבון להפעלת דוא"ל live.
 

7.          רשימות ביבליוגרפיות – קריאת חובה

המרצים שעדיין לא שלחו את רשימות קריאת החובה לקורסים אותם הם מלמדים בסמסטר ב', מתבקשים לעשות זאת בהקדם. את הרשימות יש לשלוח לספריה המרכזית לכתובת: hashala.centralib@mail.biu.ac.il או לספריה הפקולטטיבית/המחלקתית.
גישה למאגר הביבליוגרפיות של שנה"ל הנוכחית:   http://www.biu.ac.il/lib/Bibliographies/syllabi_2009.htm
 

8.        מעלית וחדרי שירותים בספריה המרכזית

בספריה המרכזית מתבצעת עבודת בניה להתקנת מעלית שתשרת את הקהל ואת הספרנים ותגיע לארבע מתוך חמשת הקומות בבנין. בנוסף לכך נמשכת עבודת שפוץ חדרי השירותים. אנו מתנצלים על אי הנוחות הנגרבת לקהל בשל העבודה.
 
ההנהלה וצוות עובדי הספרייה המרכזית ומערך הספריות מאחלים לכולכם פורים שמח!
 
גיטה הופמן, מנהלת שירותי קוראים, עורכת       
                     
 
     נא לשלוח הערות על חדשות "ברקט" ל:
 
    בינה איגר, מנהלת מערך הספריות המידע
                           email: Bina.Eiger@mail.biu.ac.il                           
 
                                 
   אילנה צור, אחראית רשת התקליטורים ומאגרים מקוונים, עורכת הגרסה העברית
                                              email: Ilana.Zura@mail.biu.ac.il