שינויים בשעות פעילות ספריות המערך במהלך חודש אוגוסט

שינויים בשעות פעילות ספריות המערך במהלך חודש אוגוסט

בין התאריכים, י"ז-כ"ב באב, 14.8 - 19.8 כל הספריות יהיו סגורות.

בשאר הזמן הספריות יעבדו כרגיל למעט השינויים הבאים:

שם הספרייה

שעות הפעילות

מוזיקה 21.8 - 29.8 - סגור
מדעי-החברה 23.8 - 25.8 פתוח עד 16:00
שפות ותרבויות יש להתעדכן לפני הגעה כדי לוודא שאכן הספרייה פתוחה כרגיל
הנדסה 28.8 - 1.9 פתוח עד 16:00
היסטוריה 21.8 - 1.9 פתוח עד 15:00
מדעי החיים 21.8 - 1.9 פתוח עד 16:00
המכון הגבוה לתורה 10.8 - 11.8 ; 25.8 ; 28.8 - פתוח בצורה מצומצמת בין 16:00-13:00
פילוסופיה 21.8 - 25.8 - סגור