+AcadeMe - מאגר סרטים

המאגר כולל כ-300 סרטים מהמיטב של הוליווד והקולנוע העולמי. המאגר גדל באופן שוטף ומתעדכן בסרטים חדשים שיוצאים לקולנוע, וכן בקלאסיקות הנדרשות לקורסים שונים, לבקשת מרצים ומורים. לצד הגישה הנוחה והמוסדרת לסרטים עצמם, אקדמי פלוס שופעת באפשרויות נוספות למרצים, ביניהן:

  • שילוב סרטים או קטעים מתוך המאגר בתוך מצגות שיעור מלאות באתר, הכוללות מידע, הפניות, תמונות ושאלות, לשימוש בכיתה
  • שילוב שאלות/מידע על גבי הסרט במיקום לבחירת המרצה
  • מנגנון חיפוש חכם בתוך נתוני הסרט, כולל חיפוש מילים בתוך כתוביות הסרטים, לאיתור מהיר של קטעים רלוונטיים למרצה
  • משלוח סרטים או סצינות לבחירת המרצה לסטודנטים לעבודה לקראת השיעור.

תאריך עדכון אחרון : 20/12/2022