The Grand Tour

הטיול הגדול היה טקס מעבר עבור צעירים בריטים אריסטוקרטיים ועשירים רבים במאה השמונה עשרה, ותופעה שעיצבה את הרגישות היצירתית והאינטלקטואלית של כמה מגדולי האמנים, הסופרים וההוגים של התקופה. למד את ההיסטוריה של הטיולים עם אוסף ייחודי זה של מקורות ראשוניים ומשניים כתובים, יצירות אמנות, תצלומים ומפות, ג. 1550-1850, המדגיש את השפעת הטיולים ביבשת על האמנות הבריטית, אדריכלות, תכנון ערים, ספרות ופילוסופיה.

פתוח לניסיון עד
מה דעתך?

מערך הספריות והמידע מתחשב בחוות דעתכם לטובת פיתוח האוסף ולכן נשמח שתמלאו את טופס חוות הדעת על מאגר לניסיון

תאריך עדכון אחרון : 12/09/2023