Travel Writing, Spectacle and World History

משאב זה מאגד מאות דיווחים של נשים על מסעותיהן ברחבי העולם מתחילת המאה התשע עשרה ועד סוף המאה העשרים. סטודנטים וחוקרים ימצאו מקורות המכסים מגוון נושאים כולל אדריכלות, אמנות, האימפריה הבריטית, אקלים, מנהגים, חקר, חיי משפחה, דיור, תעשייה, שפה, אנדרטאות, הרים, תולדות הטבע, פוליטיקה ודיפלומטיה, גזע, דת, מדע, קניות ומלחמה.

פתוח לניסיון עד
מה דעתך?

מערך הספריות והמידע מתחשב בחוות דעתכם לטובת פיתוח האוסף ולכן נשמח שתמלאו את טופס חוות הדעת על מאגר לניסיון

תאריך עדכון אחרון : 12/09/2023