Leisure, Travel and Mass Culture

משאב זה מציג מסע רב-לאומי דרך יעדים ידועים, מעט ידועים ורחוקים שנפתחו עבור הנוסע הממוצע בין 1850 לשנות ה-80. ספרי הדרכה וחוברות, כתבי עת, התכתבויות של סוכנויות נסיעות, צילומים ויומני נסיעות אישיים מספקים תובנה ייחודית לגבי ההתרחבות, הנגישות והזמינות של התיירות להמונים וההתפתחות של כמה מסוכנויות הנסיעות המצליחות בעולם.

פתוח לניסיון עד
מה דעתך?

מערך הספריות והמידע מתחשב בחוות דעתכם לטובת פיתוח האוסף ולכן נשמח שתמלאו את טופס חוות הדעת על מאגר לניסיון

תאריך עדכון אחרון : 12/09/2023