תחומין - מכון צומת

הערה

גישה ממחשב מספר 3 באולם קריאה של הספריה ליהדות, בנין  401 , ובמדרשה  בבנין יהדות , בנין 405 .

תחומין הוא כתב עת חד-שנתי לענייני תורה חברה ומדינה, המהווה במה למחקרים ולבירורי הלכה בסוגיות הנולדות מהמפגש בין אורח החיים היהודי ובין הקדמה הטכנולוגית והמודרניזציה, מתוך השקפת עולמה של הציונות הדתית.

סוג המאגר
Full - Text
שנים
1980-
CD
לא

תאריך עדכון אחרון : 29/04/2013