שיתוף פעולה בין הספריה הלאומית לאוניברסיטת בר אילן

בס"ד

 

הספרייה הלאומית מאמצת את מפעל כותרות הנושאים בעברית של ספריית אוניברסיטת בר-אילן

 

הספרייה הלאומית החליטה לאמץ את מפעל כותרות הנושאים בעברית של ספריית אוניברסיטת בר-אילן, לשלב אותו בקטלוג הספרייה ולהציעו לספריות וארגונים אחרים ללא תמורה. מפעל זה, הכולל כ-160,000 כותרות נושאים, מאפשר לציבור לאתר פריטים בכל השפות גם לפי נושא בעברית בנוסף לחיפוש באנגלית שהיה מקובל עד כה.

בעבר הרחוק ניתן היה לאתר ספרים בקטלוג רק באמצעות חיפוש שם המחבר או שם הספר. חיפוש לפי נושאים נעשה רק לפי מספרי המיון שסומנו על הספרים וייצגו את הנושא הראשי של כל ספר. שיטה זו יצרה קשיים רבים, והחל משנות ה-70 של המאה ה-20 החלו הספריות הגדולות בארץ למפתח את הספרים גם לפי כותרות נושאים לפי שיטת ספריית הקונגרס של ארצות הברית - שיטה אוניברסלית הכתובה באנגלית. מגמה זו התעצמה בארץ עם הכניסה לעידן המחשבים ואומצה לאחרונה גם על ידי הספרייה הלאומית.

החיסרון הבולט באימוץ שיטת ספריית הקונגרס בישראל נבע מהשימוש בשפה האנגלית. השימוש בשפה זרה הקשה על הקורא העברי שלא תמיד היה בקיא בה ובהלך החשיבה של דוברי שפה זו. קושי נוסף נבע מכך ששיטת ספריית הקונגרס אינה נותנת מענה מלא בתחומי היהדות וארץ ישראל ובתחומים קרובים.

כדי לפתור בעיה זו יצרה המחלקת לקיטלוג עברי בספריית אוניברסיטת בר-אילן מערכת מקבילה וייחודית של כותרות נושאים בעברית. תרגום הנושאים לעברית החל בבר-אילן כבר ב-1983 עבור ספרים הכתובים באות העברית, תוך שיתוף פעולה עם ספריית הקונגרס, שאף אימצה נושאים חדשים שיצרה אוניברסיטת בר-אילן בתחומי היהדות וארץ ישראל. מפעל זה אף זכה ב-1986 בפרס מטעם משרד החינוך והתרבות.

כעת החליטה הספרייה הלאומית לאמץ את מפעל כותרות הנושאים בעברית בתחומי הליבה של הספרייה (ישראל, יהדות ואיסלאם) ולשלבם בקטלוג הספרייה הלאומית. עם השלמת התהליך יוכל כל קורא לאתר בספרייה הלאומית פריטים מודפסים ואלקטרוניים בכל השפות בחיפוש לפי נושא בעברית או באנגלית כרצונו.