גאולה, ד"ר אלימלך

ספרייה: 
ספרייה מרכזית
תפקיד: 
רמ"ד ערבית
טלפון: 
03-5317840