מירי רובינשטיין

ספרייה: 
חינוך
תפקיד: 
מנהלת
טלפון: 
03-5318464